Vad är Gramex? » Vad är Gramex? » Information om Gramex

Information om Gramex

För den finländska kulturen är ersättningar för upphovsrätten livsviktiga. Det är Gramex som samlar in ersättningarna för musikernas, sångarnas, dirigenternas, kapellmästarnas och ljudupptagningsproducenternas del.

Det är endast för återgivning av skivor eller annan musikinspelning som Gramex inkasserar ersättning, inte för levande musik.

Eftersom Gramex representerar circa 60 000 finländska artister och producenter är vi, med denna kundmängd, den största upphovsrättsorganisationen i musikbranschen i Finland. Dessutom representerar Gramex ett stort antal utländska rättsinnehavare och samarbetar med över 30 000 musikanvändare.

Vad som ersätts regleras i lagen

En upphovsrättsorganisation beslutar inte själv vilken slags musikanvändning som berättigar till ersättning. Det regleras i lagen.

Enligt lagen samlar vi in Gramex -ersättningar när en cd-skiva eller annan ljudupptagning spelas offentligt eller när den kopieras för annat än privat bruk.

I regel ingår rättigheterna för privat bruk i konsumentpriset för en skiva, för ett mera omfattande bruk inkasseras Gramex -ersättning.

Gramex samlar inte in pengar för eget bruk utan till de artister och producenter som vi representerar. Eftersom Gramex administrerar ersättningarna kostnadseffektivt fördelas knappt nio tiondedelar av de insamlade pengarna vidare.

Vi främjar inhemsk musik

Gramex understöder Musiikin Edistämissäätiö MES och också arbetet mot piratkopiering genom att finansiera verksamheten i Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf.

En ideell förening utan vinstintresse

Gramex är en ideell förening utan vinstintresse där beslutanderätten utövas av representanter för musiker, solister och ljudupptagningsproducenter.

Vår viktigaste uppgift är att samla in avgifter för musikanvändning och att betala ut ersättningar till de artister och producenter som vi representerar.

Organisationer i musikbranschen grundade Gramex år 1967. Gramex tar varken ut anslutnings- eller medlemsavgifter.

Det är inte bara Gramex som samlar in upphovsrättsersättningar utan också Teosto, som representerar kompositörer och textförfattare.