Vad är Gramex? » Musikanvändare » Offentligt framförande » Kund-, arbets- och affärsutrymmen

Kund-, arbets- och affärsutrymmen

Om du spelar musik från ljudupptagningar i dina utrymmen (t.ex. från radio, TV, band, skiva, dator eller liknande) skall du enligt lagen betala upphovsrättslig ersättning via Gramex.

Välkommen som avtalskund. För att du skall kunna betala ersättning för att du använder musik i dina utrymmen skall du teckna ett avtal med Gramex.

Du kan teckna ett avtal genom att antingen beställa avtalsblanketten från Gramex på telefon (09) 6803 4027, 6803 4014 eller ta kontakt till din egen distriktsrepresentant.

Prislista. Nedan finns prislistan för din egen bransch. Om just din bransch inte finns nedan, finns den sannolikt under någon liknande bransch eller så är den behandlad under ett övergripande begrepp. För förevisning av musikvideor samlas en egen separat avgift in till musikvideons producent.

Om du har frågor betjänar vi dig:  > Kontaktuppgifter

Tariffer*

Professionell teaterRestauranger och inkvartering
KundtjänstutrymmenSjukhus
BiograferFörsamlingar
SkidanläggningarCirkusar och tivolin
BensinstationerKonstutsällningar osv
KommunerDans och motion
MotionshallarAmatörteatrar
Leksskolor och daghemTaxitrafik
BusstrafikHälsovård
Marknader och torger
Museer och bibliotek
Arbetsplatsmusik
MusikautomaterSporthallar
Herr- och damfriseringarÄldreomsorgs, servicehus och hem för gruppboende
TelefonmusikSjötrafik
 Detaljhandel

* Tyvärr endast på finska