Vad är Gramex? » Musikanvändare » Offentligt framförande » Evenemang och nöjestillställningar

Musik vid evenemang för allmänheten och nöjestillställningar

Tariffer för evenemang för allmänheten och nöjestillställningar/anmälningsblankett, i Pdf-format

Vid evenemang för allmänheten är det tillåtet att spela musik från ljudupptagningar, men du måste betala ersättning för det till producenterna och artisterna på ljudupptagningen. Dessutom måste du sköta om ersättnings- och licensfrågorna med Teosto r.y.

Hur stor Gramex -ersättningen blir beror på följande faktorer:

• om musiken från ljudupptagningarna är det centrala (disko o.d. evenemang) eller om den används som paus- eller bakgrundsmusik
• om inträdesavgift för evenemanget inkasseras eller inte
• hur många personer som får befinna sig i lokalen samtidigt

Om det är fråga om ett utomhusevenemang för allmänheten, skall arrangören själv uppskatta antalet personer i publiken.

Arrangörerna indelas i två grupper: arrangörer för sporadiskt respektive regelbundet organiserade evenemang. För den som regelbundet arrangerar evenemang lämpar sig ett musikanvändaravtal och för den som sporadiskt arrangerar sådana lämpar sig en avgift/evenemang bäst.

De evenemang som Finlands Idrotts (SLU) medlemsorganisationer, föreningar och lag erbjuder sina medlemmar ingår i Finlands Idrotts avtal för åren 2009-2010.

En normal Gramex ersättning täcker inte förevisning av en musikvideo. För den skall du betala en separat avgift, som du numera kan sköta via Gramex.

Kontaktuppgifter