Vad är Gramex? » Musikanvändare » Offentligt framförande

Köp licensen för offentligt framförande

Offentligt framförande innebär att musik från ljudupptagningar spelas vid evenemang för eller i utrymmen öppna för allmänheten. Du skall betala ersättning för att spela musik i t.ex. restauranger, affärslokaler, kommunikationsmedel, herr- och damfriseringar och vid evenemang för allmänheten.

Musiken kan komma från t.ex. en radio, TV, cd- eller kassettspelare eller från en dator. Det är viktigt att komma ihåg att ersättning betalas för all spelning av musik från ljudupptagningar oberoende av musikkälla. Det har heller inte någon betydelse hur många lyssnare det finns per tillfälle; det kan vara allt från massevenemang som samlar tiotusentals lyssnare till enskilda lyssnare i en läkarens mottagningsrum.

Det finns  separata licenser för dem, som organiserar evenemang för allmänheten och för dem, där musiken närmast spelas i affärs-, kund- och arbetsutrymmen eller i telefonväxeln. Gramex licenser för offentlig framförande säljes i två olika lokaler:

  • Offentlig  framförande i utrymmen öppna för allmänheten. Lisencer säljes av Musiikkiluvat.fi:  Hemsidan   http://www.musiikkiluvat.fi/, telefon kundservice 030 670 5030 och email asiakaspalvelu@musiikkiluvat.fi
  • Offentlig framförande i evenemang för allmänheten. Licenser säljes hos Teosto. Hemsidan http://www.teosto.fi, telefon kund service  010 808 118 och email:

Musik videor och kopiering

För visning av musikvideor krävs en separat ersättning. Också för kopiering krävs en separat ersättning. Om du kopierar ljudupptagningar för att framföra dem offentligt - t.ex. till en dator, ett band eller diskett - skall du betala en separat kopieringsavgift för detta. Du kan köpa också  de här licenser hos musiikkiluvat.fi. Hemsida:  http://www.musiikkiluvat.fi/ och telefon 030 670 5030

En länk till din tjänst

Gramex är en länk till din tjänst. I lagen stipuleras att du skall betala ersättning för att framföra en annans verk. För en restaurang skulle det t.ex. vara mycket besvärligt att avtala om och betala ersättning till varje enskild musiker och producent för alla spelade låtar. Det är inte heller nödvändigt eftersom Gramex fungerar som en länk mellan musikanvändarna och musikbranschen. Gramex samarbetar för morgondagens musik.