Vad är Gramex? » Musikanvändare » Musikvideor

Offentligt framförande av musikvideor

För att visa musikvideor krävs det licens. Musikvideoinspelningar är verk inom filmkonsten och för att visa verken offentligt eller i förtjänstsyfte måste du anhålla om licens. Både en direkt och en indirekt visning av en video behandlas på samma sätt.  På musiikkiluvat.fi hemsidan finner du  tarifferna och kan köpa licenser.

Behovet av licens gäller också för videor i offentliga TV-sändningar av varaktig natur (t.ex. MTV-musikkanalen). Det vanliga Gramex -avtalet för ljudupptagningar berättigar endast till att visa dessa kanaler tillfälligt.

Du behöver alltså licensen för visning i t.ex.  diskotek, restauranger, affärer, serviceföretag, kommunikationsmedel och på hotell. Observera att Gramex licens endast gäller musikvideor och/eller TV-program som visar dessa, inte andra videoinspelningar eller filmer

Köp licensen

  • Köp licenser hos musiikkiluvat.fi tel 030 6705 030, email: asiakaspalvelu@musiikkiluvat.fi och hemsida http://musiikkiluvat.fi/