Vad är Gramex? » Musikanvändare » Media lisenciering » Skyddade ljudupptagningar

Skyddade ljudupptagningar

Vid offentliga framföranden är sådana ljudupptagningar skyddade som är inspelade inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i länder som har undertecknat den s.k. Romkonventionen.

Rättigheterna som hänför sig till producenternas och artisternas ljudupptagningar är giltiga i 50 år från utgången av det år när ljudupptagningen spelades in och gavs ut.