Vad är Gramex? » Musikanvändare » Media lisenciering » Radiostationer

Radiostationer

Radiostationer använder mycket musik. För det behöves  lisencen. Verksamheten inom radiostationer omfattar ofta också  inspelningar av ljudupptagningar, dvs. kopiering, på t.ex. band eller datorns hårddisk.

Det förutsätts i lagen att ersättning betalas för att använda offentlig  en annans verk.  En radiostation skulle ha stora svårigheter att sköta om licenser och ersättningarna med varje musiker och  producent för alla låtar som den spelar. Detta behöver man dock inte göra, eftersom Gramex är en länk till din tjänst.

Gramex har licenser också för stationer med kortvariga ljudradiosändningar och simulcasting på internet.

> Ta kontakt, vi är en länk till din tjänst

> Avtal för framförande-ersättning