Vad är Gramex? » Musikanvändare » Media lisenciering » Ljudupptagningar på internet

Ljudupptagningar på Internet

Tänkte du pigga upp dina hemsidor med musik? Det är en bra idé, men kom ihåg att också sköta om licens- och ersättningsfrågorna.

Enligt upphovsrättslagen är musik artisternas och ljudupptagningsproducenternas immateriella egendom. För att utnyttja den måste du anhålla om tillstånd och för att använda den måste du betala ersättning. Detta gäller också för internet.

Gramex ger tillstånd för användning
av följande ljudupptagningar på internet:

- internetradio
- inspelningsprov på internet

I regel får du tillstånd till denna form av användning från Gramex, som har fått fullmakt av musikerna och ljudupptagningsproducenterna. Dessutom behöver du också en licens från Teosto.

Tillståndet omfattar, om villkoren i tillståndet inte föreskriver annat, tjänster som erbjuds på finskt territorium.

Gramex fullmakt att ge tillstånd för
användning på internet är tämligen begränsad


Om Gramex inte har befogenhet att ge tillstånd för musikernas och ljudupptagningsproducenternas del, måste tillståndet sökas direkt från dessa rättsinnehavare. Gramex ger i regel inte tillstånd för följande verksamhet:

• audiovisuella verk på internet
• prov på inspelningar som kan laddas ner och sparas på den egna datorn
• Internet radio 'on demand', jukeboxar på nätet
• inspelad musik som signatur- och bakgrundsmusik på webbsidorna
• inspelad musik i reklam
• prov på inspelad musik på musikernas och producenternas egna hemsidor
• prov på inspelningar i samband med försäljning av ljudupptagningar

> Kontaktuppgifter