Vad är Gramex? » Musikanvändare » Media lisenciering

Media licensiering

Radio, TV- verksamhet, kabeloperatörer samt s.k. nya media, som finns på t.ex. internet använder ofta musik. För det behöves  lisencen. Verksamheten inom elektroniska media omfattar ofta också  inspelningar av ljudupptagningar, dvs. kopiering, på t.ex. band eller datorns hårddisk.

Det förutsätts i lagen att ersättning betalas för att framföra  en annans verk. Dessutom kräver den att du ansöker om licens om du vill ta kopior för annat än för eget privat bruk.

Läs mera och köp en licens för:

Ta kontakt

Gramex är en länk till din tjänst.

Det förutsätts i lagen att ersättning betalas för att använda offentlig  en annans verk.  En radiostation t.ex. skulle ha stora svårigheter att sköta om licenser och ersättningarna med varje musiker och  producent för alla låtar som den spelar. Detta behöver man dock inte göra, eftersom Gramex är en länk til din tjänst.