Vad är Gramex? » Musikanvändare » Kopiering » Tariffer för kopiering

Kopieringtariffer 2013

LJUDUPPTAGNING

För Radio- ,TV-  och nätverkanvändning

1,17 €/spår 

I allmänna utrymmen (restauranger, affärer osv)

1,13 €/spår*, ** 

Till inre bruk i samfund 

1,13 €/spår* 

I allmänna läroanstalter, hobbyklubbar osv

0,71 €/spår* 

Minimumfakturering i det föregående användning / tillståndansökning

20,00  €

 

BILDUPPTAGNING TV-ANVÄNDNING

För TV-användning / 1. förevisning

1,90 €/sek  per kanal

TV/ 1. förevisning och obegränsad reprisrätt 

2,91 €/sek  per kanal

Minimumfakturering i det föregående användning / tillståndansökning100,00 €
 

TV / repris / en gång

0,38 €/sek  per kanal

Minimumfakturering i det föregående användning / tillståndansökning

30,00 €

 

TV / Live on tape

0,97 €/sek  per kanal

Minimumfakturering i det föregående användning / tillståndansökning60,00 €
  

BILDUPPTAGNING 

I allmänna utrymmen (de första 10 kopior)1,53 €/sek
Ersättning för extra kopior (för varje följande 10 kopior)0,09 €/sek 
 

Till inre bruk i samfund (de första 10 kopior)    

0,95 €/sek

Ersättning för extra kopior (för varje följande 10 kopior)0,06 €/sek
 

I allmänna läroanstalter (de första 10 kopior)

0,32 €/sek

Ersättning för extra kopior (för varje följande 10 kopior)0,06 €/sek
 

I hobbyklubbar (de första 10 kopior)

0,32 €/sek

Ersättning för extra kopior (för varje följande 10 kopior)0,06 €/sek
Minimumfakturering i det föregående användning / tillståndansökning60,00 €

 

MULTIMEDIA

I allmänna utrymmen (de första 10 kopior)1,53 €/sek
Ersättning för extra kopior (för varje följande 10 kopior)0,09 €/sek
 

Till inre bruk i samfund (de första 10 kopior)   

0,95 €/sek

Ersättning för extra kopior (för varje följande 10 kopior)0,06 €/sek
 

I allmänna läroanstalter (de första 10 kopior)

0,32 €/sek

Ersättning för extra kopior (för varje följande 10 kopior)0,06 €/sek
 

I hobbyklubbar (de första 10 kopior)  

0,32 €/sek

Ersättning för extra kopior (för varje följande 10 kopior)0,06 €/sek
Minimumfakturering i det föregående användning / tillståndansökning60,00 €


* Spår =  En ljudupptagning som innehåller ett musikverk eller en del av musikverket.

** Separat bekräftade avgifter/tariffer, som avviker från denna avgift/tariff, tillämpas inom vissa specialbranscher eller för vissa användningssätt.