Vad är Gramex? » Musikanvändare » Kopiering » Kopiering förutsätter tillstånd » Vad beviljar Gramex tillstånd till?

Vad beviljar Gramex tillstånd till?

Gramex beviljar kopieringstillsånd med en begränsad mandat.  Gramex beviljar för utövande artisters och ljudupptagningsproducenters räkning tillstånd att kopiera ljudupptagningar på upptagningsmedel, som används enbart i radio- eller televisionssändningar eller vid andra publika framföranden – på mässor, i kommunikationsmedel, på restauranger, i undervisningssammanhang osv. Kopiering kan ske med vilka tekniska metoder som helst och på vilket underlag – C-kassett, CD-skiva, CD-Rom, PC-hårdskiva, video mm. – som helst.

Framställda upptagningar kan användas bl.a. i följande sammanhang:

 • radio- och tv-sändningar
 • mässor, utställningar o.dyl.
 • modevisningar
 • underhållningsevenemang, t.ex. pausmusik på danstillställningar
 • restauranger och diskotek, bakgrunds- och dansmusik
 • butiks- och servicenäringen
 • kommunikationsmedel, t.ex. bussar och båtar
 • konserter och teatrar, t.ex. pausmusik
 • sport och motion, t.ex. aerobic, jazzdans, idrottstävlingar, konditionssalar mm.
 • undervisning, t.ex. skolor och kurser
 • annat framförande, t.ex. konferenser, fester o.dyl.

 

När skall tillstånd inhämtas direkt från rättsinnehavarna?

Gramex beviljar inte kopieringstillstånd för ljudupptagningar som är avsedda:

 • för försäljning
 • uthyrning till konsumenterna
 • som reklammusik
 • för biografdistribution
 • som signaturmelodi i tv-program
 • till audiovisuella produktioner i Internet
 • puffar till tv-program
 • till mediekonstverk  Om man önskar kopiera ljudupptagningar för dylikt bruk bör särskilt kopieringstillstånd införskaffas direkt av ljudupptagningens producent och de medverkande utförande artisterna.

  Det av Gramex beviljade tillståndet berättigar aldrig till kopiering av ljudupptagningar som framställts utan tillstånd av rättsinnehavarna.