Vad är Gramex? » Musikanvändare » Kopiering » Kopiering förutsätter tillstånd

Kopiering för av-produktion

Eftersom utövande artister och producenter har ensamrätt att besluta om kopiering av sina ljudupptagningar, förutsätter kopiering alltid tillstånd av dem. Utöver detta förutsätts också tillstånd av den person eller de personer, som komponerat musikverket på ifrågavarande ljudupptagning.

Tillstånd för kopiering av ljudupptagningar för tv- eller av produktion kan ansökas på blankett som erhålls från Gramex' byrå. Gramex fakturerar enligt gällande tariff på basen av de uppgifter som ges i ansökan och på en rapporteringsblankett som inlämnas tillsammans med ansökan. 

De vid respektive tidpunkt tillämpade tarifferna varierar allt efter brukssyfte och upptagningsunderlag. Ersättning utgår alltid i enlighet med den reellt utförda kopieringens varaktighet.  Närmare information om tariffer och tillståndsvillkor fås genom att kontakta Gramex' byrå.

Mandaten som Gramex has är bergrändsad.  TV reklamer  - till exempel  - kan vi inte licensiera. Se exempel listan, vad vi kan och inta kan licensiera. > Se listan

 

> Kontaktuppgifter