Vad är Gramex? » Musikanvändare » Kopiering » Internet och kopiering av ljudupptagningar

Internet och kopiering av ljudupptagningar

Användning av ljudupptagningar i Internet förutsätter regelbunden kopiering av respektive ljudupptagning. De utövande artisternas och ljudupptagningsproducenternas rättigheter är desamma såväl i traditionell som i datanätsmiljö.

Således förutsätter användningen av en ljudupptagning exempelvis på webbsidor, också en privatpersons hemsidor, att tillstånd införskaffats av behöriga artister och producenter.

Gramex beviljar inte tillstånd för kopiering av ljudupptagningar som publicerats utan rättsinnehavarnas tillstånd, det vill säga såkallade piratkopior. Tillstånd kan alltså inte heller beviljas för kopiering av otillåtna musikfiler.

> Kontakt uppgifter