Vad är Gramex? » Musikanvändare » Kopiering

Köp licens för kopiering av ljudupptagningar

Ett flertal företag, samfund och privatpersoner har varierande behov att framställa olika bakgrundsmusikupptagningar osv.

Kopiering för offentlig framförandet.Eftersom en färdig ljudupptagning är resultatet av de utövande artisternas och ljudupptagningsproducenternas skapande arbete och finansiella satsningar, är det självklart att de skall ha rätt att besluta om hur deras produkter får utnyttjas.

  • Köp Gramex licensen för kopiering för offentlig framförandet hos Musiikkiluvat.fi. Hemsidan www.musiikkiluvat.fi eller telefonera kundservice 030 6705 030
Bakgrundmusikoperatör. Du kan köpa licensen för att tillverka ljudupptagningar och använda dessa som bakgrundsmusikoperatör eller musikautomatoperatör.  > Kolla in avtalsmodellen

Media licensiering. Verksamheten inom  radio, tv och internet media omfattar ofta inspelningar av ljudupptagningar, dvs. kopiering, på t.ex. band eller datorns hårddisk. Kopiering kräver tillstånd och för kopiering skall en separat avgift för kopiering betalas.  Läs mera  om media lisenciering.

Upphovsrättslagen skyddar

I syfte att trygga det skapande arbetets och nyproduktionens kontinuitet har utövande artister och producenter beviljats ensamrätt att besluta om kopiering av sina produkter. Rätten som beviljats artister och producenter gäller nuförtiden 70 år räknat från produktens ljudupptagningsår eller alternativt dess publiceringsår.

Du kan behöva två licenser

Man bör minnas att publikt framförande av bandad musik förutsätter ett annat tillstånd. Då musik framförs publikt bör man  också avtala om framförandet. Kom ihåg att fåga, om din license gäller bara kopiering eller både kopiering och framförandet.