Vad är Gramex? » Musikanvändare » Köp licenser

Köp licenser för musik

I lagen stipuleras att du skall betala ersättning för att använda en annans verk. Dessuton kräver den att du ansöker licens om du vill ta kopior för annat än för eget privat bruk.

För en restaurang eller radiobolaget skulle det vara mycket besvärlig att avtala om och betala ersättning till varje enskild solist, bakgrundsmusiker och producent för alla spelade låtar och musikvideor.  Det är inte heller nödvändig eftersom upphovsrättsorganisation Gramex fungerar som en länk mellan musikanvändare och musikbranchen i många omroden:

1. Offentligt framförande innebär att musik från ljudupptagningar spelas vid evenemang  eller i utrymmen öppna för allmänheten. > Läs mera och köp licensen

2. För kopiering krävs en separat  ersättning. Om du kopierar ljudupptagningar för att framföra dem offentligt - t.ex. till en dator, ett band eller diskett - skall du betala en separat kopieringsavgift för detta.  >  Läs mera och köp licensen

3. För visning av musikvideor krävs en separat ersättning. Den gängse prislistan för offentligt framförande omfattar inte visning av musikvideor. För att få visa dessa fordras en separat avgift och lagen stipulerar att du anhåller om tillstånd från videons producent. > Läs mera och köp licensen

4. Radio, TV, Internet, media och av productions.  Radio- och TV-verksamhet, kabeloperatörer samt s.k. nya media, som finns på t.ex. internet osv. > Läs mera och köp licensen