Vad är Gramex? » Länkar

Länkar

> ESEK

> Finlands Tonsättares Internationella Upphovsrättsbyrå Teosto rf

> Kuvasto ry
Upphovsrättsförening för konstnärer på det visuella området (endast på finska)

> Kopiosto ry
Upphovsrättsorganisation för upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare

> Upphovsrättens Informations- och Övervakningscentral
Antipiratism (finska och engelska)

> Sibelius-Akademin
Finlands musikuniversitet

> Suomen Muusikkojen Liitto
Yrkesmusikernas intressebevakning (finska och engelska)

> Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry (IFPI Finland)
Branschorganisation för producenter av musikinspelningar och musikvideon (finska och engelska)

> FMQ - Music magazine
Finnish Music Quarterly

> MUSICFINLAND.COM
Allt om finländsk musik - på engelska.

> RockData
Rock 'n Roll -fakta på finska