Vad är Gramex? » Artister och producenter » Lagen om kollektiv förvaltning

Kundmeddelande om lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Bästa Gramex-kund,

Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt trädde i kraft 1.1.2017. Lagen reglerar förvaltningsorganisationernas verksamhet, särskilt kundrelationen mellan rättsinnehavaren och organisationen. I detta meddelande berättar vi i enlighet med 9 § i lagen om de förändringar som lagen medför hos Gramex och om det som du som vår kund behöver veta.

Införandet av lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt orsakar inga stora förändringar i Gramex verksamhet, som till stor del redan uppfyller lagens krav. Under de kommande månaderna kommer vi att göra en del ändringar i Gramex regler och eventuellt också i våra kundavtal. Vi informerar om ändringarna på vår webbplats och i tidningen Gramexpress.

Nedan berättar vi om de viktigaste punkterna i fråga om rättsinnehavarens fullmakt, dvs. om hur rättsinnehavare kan ge och återkalla en sådan fullmakt.

Enligt lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt har rättsinnehavaren rätt att ge en valfri kollektiv förvaltningsorganisation fullmakt att förvalta upphovsrätt samt att fastställa de kategorier av rättigheter och de geografiska område som förvaltningsfullmakten gäller. (5 § 1 momentet)

En rättsinnehavare har rätt att återkalla, helt eller delvis, en fullmakt genom att anmäla detta till den kollektiva förvaltningsorganisationen. Rättsinnehavaren får också begränsa sin fullmakt så att den endast gäller vissa länder eller världsdelar eller bestämda kategorier av rättigheter. ( 8 § 1 momentet)

En ändring eller ett återkallande av en fullmakt som lämnats till Gramex träder i kraft vid utgången av det år då anmälan gjordes. (8 § 2 momentet)

Enligt lagen har rättsinnehavaren dessutom rätt att efter eget val bevilja licenser för icke-kommersiell användning även om han eller hon gett en fullmakt till en kollektiv förvaltningsorganisation. (7 §)

Gramex inför de förfaranden som lagen föreskriver. Reformerna är en fortsättning på Gramex kontinuerliga arbete med att utveckla sin verksamhet.

 

Gramex ry – upphovsrättsföreningen för utövande artister och ljudupptagningsproducenter