Vad är Gramex? » Artister och producenter » Kundavtal har förnyats

Gramex rättsinnehavarnas kundavtal har förnyats

Finlands Musikerförbund rf:s, Musikproducenterena – IFPI Finland rf:s och SOLO rf:s representanter accepterade förnyandet av Gramex kundavtal enhälligt i Gramex årsmöte 30.5.2017. Förändringarna som accepterades definierar rättigheterna av Gramex kunder och optimerar Gramex möjligheter att samla in ersättningar till sina kunder – för utövande artister och ljudupptagningsproducenter – också utanför Finland.

Det förnyade kundavtalet trädde i kraft 15.10.2017 och förnyelserna gäller följande paragrafer angående Gramex kundförhållande och licensiering. Dessutom har det gjorts några enskilda tekniska kontrolleringar i avtalstexten.

Ljudupptagningars användningsområden och rättigheter (Kundavtal 1 §):

Nya användningsområden och rättigheter motsvarar nu bättre förändrade användningar av ljudupptagningar och Gramex-rättigheters internationella kategorier. Användningsområden och rättigheter är följande:

 

Gramex föreningsmöte bestämmer i vilken omfattning Gramex förvaltar de användningsområden och rättigheter som lämnats till Gramex för förvaltning. Gramex informerar på sin webbplats om vad förvaltningen vid varje enskild tidpunkt omfattar.

Kunden kan begränsa fullmakten (Kundavtal 2-4 §)

Utgångspunkten är att fullmakten gäller samtliga de användningsområden som förvaltas av Gramex. Kunden kan dock, om han eller hon så önskar, begränsa fullmakten så att användningsområden undantas från att förvaltas av Gramex (begränsningsanmälan).

Andra utgångspunkten är att fullmakten inte är geografiskt begränsad till något bestämt område. Kunden kan dock, om han eller hon så önskar, begränsa fullmakten så att i anmälan individualiserade stater undantas från att förvaltas av Gramex (begränsningsanmälan).

En ovan nämnd anmälan om begränsning av fullmakt ska göras genom ett särskilt meddelande till Gramex per brev eller i framtiden i den webbtjänst som Gramex tillhandahåller kunder som är rättsinnehavare.

Internt klagomålsförfarande (Kundavtal 15 §)

Kunden har dessutom en särskild rätt att föra ärendet till handläggning i ett sådant klagomålsförfarande om vilket bestäms i Gramex stadgar, om det är frågan om ett förfarande, en försummelse eller ett beslut av Gramex som har inverkan på de rättigheter som Kunden har enligt lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Kunddataöverföring (Kundavtal 17 §)

Kunden samtycker till att hans eller hennes uppgifter kan överföras utomlands för uppbörd, förvaltning och redovisning av ersättningar som betalas till utövande konstnärer och producenter av ljudupptagningar samt även överföras till internationella datasystem med hjälp av vilka eller genom vilka ersättningar bärs upp och redovisas, såsom till exempel IPD-registret och VRDB2-systemet.

Förändringarna i kundavtalet träder i kraft automatiskt

Förändringarna i kundavtalet träder i kraft automatiskt från och med 15.10.2017 och förutsätter inga åtgärder från Gramex kunder. Ifall du inte vill acceptera det nya Kundavtalet bör du säga upp avtalet genom att informera om det skriftligt till Gramex senast 31.12.2017. I annat fall fortsätter fullmakten till Gramex enligt det förnyade Kundavtalet.

> Läs Kundavtalet