Vad är Gramex? » Artister och producenter » Inspelningsanmälan

Instruktioner för inspelningsanmälan

Du kan skriva ut blanketten för inspelningsanmälan här:  Inspelningsanmälningsblankett i Pdf-format.

Inspelningsanmälan skall returneras senast den sista dagen månaden efter att inspelningen getts ut.

• Personuppgifterna i inspelningsanmälan behöver vi för att kunna skicka vår kundavtalsblankett till nya kunder (= både utövande artister och producenter).

• På inspelningsanmälan skall artistuppgifterna rapporteras för varje enskilt spår enligt den verkliga situationen i studion.

• För varje enskild artist skall ni informera om artistens roll på spåret, dvs. om han eller hon har uppträtt som musiker, solist eller kapellmästare/ dirigent och hur många artistandelar han/hon har framfört (närmare information i Gramex redovisningsregler).

Inspelningsanmälan skall bland
annat innehålla följande information:

En producent är den som ansvarar för de skyldigheter som finns i anslutning till en ljudupptagning, t.ex. för musikerarvoden, studio- och övriga kostnader. Producenten kan vara en enskild person, ett registrerat företag eller en förening. Om inspelningen är en samproduktion (=flera personer och/eller företag tillsammans) skall alla parters namn och andelsprocent nämnas. Ett samproduktionsavtal som är undertecknat av alla parter skall skickas tillsammans med inspelningsanmälan.

Namnet på gruppen eller ensemblen skall anges. En grupp kan fördela sina solist- och musikerandelar i lika delar om inspelningen inte omfattar utomstående musiker. Medlemmarna i gruppen skall i så fall tillsammans underteckna ett avtal om jämn fördelning. Om inspelningen omfattar andelar för kapellmästare/ dirigenter är detta inte möjligt.

Koden för skiva och/eller kassett är obligatorisk (samma kod som Teosto ber om). Producenten bestämmer själv vilken koden är. Koden är oftast en kombination av bokstäver och siffror (t.ex. BOLCD 016). Det är önskvärt att ni väljer en så originell kod som möjligt med högst 19 tecken. Observera att koden för skivan avser hela ljudupptagningen, medan en ISRC- kod avser varje enskilt musikstycke. ISRC- koden får ni från Finlands skiv- och videoproducenter SVP, tfn 09-6803 4050.

Uppgifter om artisterna: Artistens namn och Gramex - nummer skall meddelas. Adress och födelsedatum anmäls endast om artisten inte har ett Gramex - nummer. Adressuppgifterna behöver vi för att kunna skicka en kundavtalsblankett till en ny kund.

Om det är en kör eller t.ex. symfoniorkester som uppträder i egenskap av förening, kan medlemmarna i kören eller orkestern med en fullmakt meddela Gramex att eventuella ersättningar avräknas till denna förening (i så fall är föreningen kund hos Gramex och inte de enskilda artisterna). I dessa fall skrivs endast körens namn i kolumnen för artistandelar och antalet artister för varje spår.

Kolumnen för antal: Antalet medlemmar i kören eller orkestern skall anmälas för varje musikstycke separat. Kapellmästaren/ dirigenten skall uppge det totala antalet personer han dirigerat (det är inte nödvändigt att alla artister är närvarande samtidigt vid inspelningen i studion). I detta antal ingår inte en eventuell solist- eller musikerandel för kapellmästaren/ dirigenten.

Till inspelningsanmälan skall ni bifoga uppgifterna på omslaget för inspelningen, t.ex. en kopia av cd-skivans omslag.