Vad är Gramex? » Artister och producenter » Identifiering och kontaktering rättsinnehavare

Identifiering och kontaktering Gramex rättsinnehavare

 

Informationskällor
Gramex rättsinnehavare gör en inspelningsanmälan till Gramex. I anmälan finns uppgifter om inspelningens/ ljudupptagningens producent och om varje enskild artist som uppträder på inspelningen. I praktiken är det ljudupptagningens producent som gör inspelningsanmälan. Med hjälp av och utifrån uppgifter som lämnas in på detta sätt bildas de uppgifter om inspelningar som producerats i Finland och om rättsinnehavare på ljudupptagningar/ inspelningar som finns i Gramex rättsinnehavarregister och ljudupptagningsdatabas.

Gramex får största delen av rättsinnehavaruppgifterna  på utländska ljudupptagningar av utländska upphovsrättsorganisationer och direkt av utländska rättsinnehavare eller deras företrädare. Dessa rättsinnehavaruppgifter omfattar även rättsinnehavarnas individualiserande uppgifter och kontaktinformation. Utöver det som framförs ovan samlar Gramex in uppgifter om ljudupptagningar och rättsinnehavare som gäller enskilda ljudupptagningar från öppna datakällor och från användarnas användningsrapporter.

Matchande och utbetalning av användning av musik.
Uppgifterna om ljudupptagningarna i de användningsrapporter som användarna lämnar in till Gramex matchas till Gramex ljudupptagningsdatabas, där de länkade uppgifterna om ljudupptagningarnas rättsinnehavare kopplas till de enskilda användningstillfällena i syfte att avräkna de upphovsrättsliga ersättningar som betalats till Gramex.

Gramex direkta rättsinnehavarkunder kontaktas och de redovisade ersättningarna betalas i regel ut med hjälp av rättsinnehavarens gällande kontaktinformation. Utländska upphovsrättsorganisationer får i sin tur olika slags filer med användningsdata för behandling. Filerna görs upp utifrån användningsrapporterna från radiokanaler som omfattas av enskild avräkning. Efter detta skickar de utländska organisationerna uppgifterna om de rättsinnehavare som respektive organisation på varje individualiserad ljudupptagning representerar till Gramex, så att Gramex kan avräkna och betala ut ersättningarna.

Okända rättsinnehavare
Ett år efter att användningsåret för en ljudupptagning gått ut lämnar Gramex information om ersättningsberättigande inspelningar som har bristfälliga rättsinnehavaruppgifter till de rättsinnehavarkunder som ingått kundavtal med Gramex och till de utländska upphovsrättsorganisationerna. Informationen lämnas i första hand via portalen MyGramex och genom direkt leverans till rättsinnehavarna.

Om rättsinnehavarna inte har anträffats inom två år från utgången av det användningsår under vilket den upphovsrättsliga ersättningen debiterades, lägger Gramex ut information om de ersättningsberättigade ljudupptagningar som har bristfälliga rättsinnehavaruppgifter på sin hemsida.