Vad är Gramex? » Artister och producenter » Extra info till producenter

Speciell information till ljudupptagningsproducent

Producent för en ljudupptagning är den person, det företag eller det samfund, som finansierar produktionen av ljudupptagningen. Med termen avses alltså den ekonomiska och inte den konstnärliga producenten. Ofta är producenten ett skivbolag. Gramex har 7000 ljudupptagningsproducenter som kunder. Här finns extra information för producenter. Läs också sidan artister och producenter.

Ljudupptagningsproducentens rättigheter gäller i 70 år efter det år som ljudupptagningen spelades in eller gavs ut.

Ersättning

Producenten får hälften av den Gramex-ersättning som betalas för att inspelningen utnyttjas.  Däremot är inte den konstnärliga producenten för en ljudupptagning berättigad till upphovsrättsliga ersättningar enligt upphovsrättslagen.

Att överlåta rättigheter

Den ursprungliga producenten innehar rättigheterna till Gramex -ersättningen. Denna kan emellertid överlåta sin rättighet till en annan.  Överlåtelsen måste ske skritfligen och avtalet måste sändas till Gramex.

Samproduktion

Om flera personer eller samfund tillsammans producerar en ljudupptagning är det fråga om s.k. samproduktion (pdf). Alla parter måste då underteckna ett samproduktionsavtal, i vilket de olika parterna och deras andelar i procent framgår. Detta avtal sänds till Gramex tillsammans med inspelningsanmälan.

Inspelningsanmälan

När en ny ljudupptagning har släppts är det producentens skyldighet att göra en inspelningsanmälan före sista dagen i påföljande månad. Anmälan är ovillkorlig. Om producenten inte har gjort denna kan Gramex-ersättningar varken betalas till artisterna eller producenten.

Om du har frågor, betjänar vi dig:

> Kontaktuppgifter (inhemska redovisningar)
> Kontaktuppgifter (utländsk musik)