Vad är Gramex? » Artister och producenter » Artister och producenter

Artister och producenter

Gramex representerar 60 000 kunder som omfattar musiker, solister, bakgrundssångare, kapellmästare,  dirigenter och ljudupptagningsproducenter. Hos oss är det gratis att bli kund. Gramex har rätt at samla in ersättningarna för sina kunder.

Vem kan bli kund?

Kunder hos Gramex är utövande artister som medverkar på inspelningarna, samt ljudupptagningsproducenter. Ett kundförhållande kan uppstå först när en producent har producerat en ljudupptagning eller den utövande artistens prestation har spelats in.

Du blir vår kund genom att undertekna ett kundavtal. Genom att sluta ett kundavtal ger kunden en fullmakt till Gramex att bevaka sina rättigheter som stipuleras i upphovsrättslagen. Gramex samlar in för och betalar ut till sina avtalskunder de lagstadgade ersättningarna. Utan kundavtal kan vi inte göra det.

Utbetalning av ersättningar

De producenter och artister (solister, musiker, bakgrundssångare, dirigenter och kapellmästare) som medverkar på inspelningen har rätt till ersättning när inspelningen framförs offentligt i t.ex. radio, i TV, vid evenemang för allmänheten eller i kund- och arbetsutrymmen.

Gramex betalar ersättningarna till de ersättningsberättigade en gång om året, ett år efter medverkan på en ljudupptagning. Det minsta belopp som betalas ut är numera 10 euro. Om ersättningen för ett år inte uppgår till denna summa, samlas de årliga ersättningar i sammanlagt tre år. Ersättningarna är skattepliktig inkomst och Gramex innehåller förskottsskatt på dessa.

Lagen om kollektiv förvaltning

Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt trädde i kraft 1.1.2017. Lagen reglerar förvaltningsorganisationernas verksamhet, särskilt kundrelationen mellan rättsinnehavaren och organisationen. Läs kund meddelande där Gramex berättar om lagen eller läs  hela lagen.

Speciell information för producenten

Producent kan vara en person, ett företag eller ett samfund.  Med termen "producent" avses den ekonomiska och inte den konstnärliga producenten av ljuduptagningen. När en ny ljudupptagning har släppts är det producentens skyldighet att göra en inspelningsanmälan före sista dagen i påföljande månad.  Om producenten inte har gjort denna, kan Gramex-ersättningar inte betalas. Läs mera om det och också om samproduktioner och hur den urspungliga producenten kan överlåta sin rätteighet till en annan här: Viktig information för producenten

 


 

Fråga eller kontakta oss