Valtakirja, lisensointivaltuutuksen laajennus (VOD-palvelut, ulkomaat)

2021-12-21T14:53:18+03:00

Valtakirja, lisensointivaltuutuksen laajennus (VOD-palvelut, ulkomaat) Tällä valtakirjalla äänitteen tuottaja valtuuttaa Gramexin hallinnoimaan äänitteidensä käyttöä tv-ohjelmissa, jotka tulevat esitettäväksi myös ulkomailla Video On Demand -palveluissa (kuten esim. Elisa Viihde, Netflix). Lisävaltuutus on laajennus Gramexille asiakassopimuksessa myönnettyyn mandaattiin. Tämän lisävaltuutuksen ovat Gramexille antaneet 450 äänitetuottajaa,

urheilulähetykset

2021-11-01T16:46:58+03:00

Luvat äänitteiden käyttöön urheilulähetyksissä Gramexin lisensoinnista saat luvat äänitemusiikin esittämiseen taustamusiikkina urheilulähetyksissä suorana, lähettäjäyhtiöiden verkkopalveluissa sekä Gramexin toimittaman liitteen mukaisissa on-demand-palveluissa. Lupa voidaan myöntää vain käyttöön Suomessa. Korvaus perustuu lähetyksen katsojamäärään sekä äänitteiden käyttöön. Minimikorvaus on 100 euroa vuodessa. Ota yhteyttä

Webcasting kaupallinen

2022-09-06T13:49:25+03:00

Nettiradio (webcasting) Tätä lupaa sovelletaan nettiradioihin, joiden vuotuinen tulo on yli 50 000 € sekä sellaisiin yritysten ja yhteisöjen hallinnoimiin nettiradioihin, joiden pääasiallinen sisältö on ensisijaisesti suunnattu tukemaan omaa toimintaa (esimerkiksi yrityksen oma nettiradio taustamusiikkina asiakastilassa tai työtilassa). Korvaus määräytyy suojattujen äänitteiden kuuntelun (per

Sivun tekijätiedot

2020-04-01T15:43:19+03:00

Sivun tekijätiedot Tämän verkkosivun julkaisija on Gramex. Kuvat: Sivujen teemakuvituksen on tehnyt Erkki Mikola. Lisäksi on käytetty kuvapalvelujen Pond 5 ja Dreamstime kuvia. Gramexpressin kuvalähteet ilmenevät jutuissa. Tekstit: Tekijätiedot on merkitty aineiston yhteyteen. Ellei sellaista ilmene, tekstin on tehnyt Gramexin viestintä. Tämän sivun

Ajankohtaista tietoa koronasta

2021-09-16T13:34:44+03:00

Ajankohtaista tietoa koronasta Gramex kartoittaa jatkuvasti keinoja, joilla voimme auttaa sekä korvauksia maksavia että saavia asiakkaitamme vaikeassa tilanteessa. Keinomme ovat rajalliset, mutta teemme sen mitä voimme. Tälle sivulle on koottu tiedotteitamme ja ajankohtaista tietoa koronasta. Gramexin tiedotteet Striimauksen ns. koronapoikkeuslupa päättyy 30.9.2021. Gramexilta

Ääniteilmoitus MyGramex-portaalissa

2022-06-17T11:33:15+03:00

Ääniteilmoitus MyGramex-portaalissa Kun äänite on julkaistu, tuottajan velvollisuutena on tehdä ääniteilmoitus seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Ilmoitus on välttämätön, sillä ilman sitä Gramex-korvauksia ei pystytä maksamaan taiteilijoille eikä tuottajalle. Ääniteilmoitus tulee tehdä kaikista tallenteista, myös singleistä ja radiopromoista. Ääniteilmoitus tehdään MyGramex-portaalissa. Paperisia ääniteilmoituksia ei

Korvaus äänitteiden käyttämisestä lähetystoiminnassa ei kaupallisessa yhteisöradiossa (FM + SIMULCASTING)

2022-04-27T16:58:35+03:00

Korvaus äänitteiden käyttämisestä lähetystoiminnassa ei kaupallisessa yhteisöradiossa (FM + SIMULCASTING) Yhteisöradion kuvaus Toimiluvallinen, ei kaupallinen radioasema. Toiminta on luonteeltaan yleishyödyllistä ja enemmänkin sosiaalista hyötyä tuottavaa. Ohjelmisto tuotetaan pääasiassa kansalaisjärjestöjen ja/tai vapaaehtoisten ohjelmantekijöiden voimin. Korvaus Korvaus määräytyy alla olevan hinnaston mukaisesti. Korvauksen määrään vaikuttavat

Go to Top