Project Description

Korvaus äänitteiden käyttämisestä Radio On Demand -palvelussa

Lähettäjäyhtiö suorittaa kuukausittain Gramexille hinnaston mukaisen korvauksen käyttämistään äänitteistä Radio On Demand -palvelussa. Korvaus on joko perusmaksun tai prosentuaalisen korvauksen mukainen. Mikäli prosentuaalinen korvaus on perusmaksua suurempi, suorittaa lähettäjäyhtiö prosentuaalisen korvauksen.

Prosentuaalinen korvaus € / kk (2020/2021)
Äänitteiden osuus palvelun kokonaissisällöstä

0> -10 % 11 – 30 % 31 – 50 % 51 – 80 % 81 – 90 %
% palvelun tulosta 2 % 5 % 8 % 13 % 16 %

Perusmaksu €/kk (2020/2021)
Äänitteiden osuus palvelun kokonaissisällöstä

0> -10 % 11 – 30 % 31 – 50 % 51 – 80 % 81 – 90 %
Kuulijamäärä/kk
< 3000 100 150 200 250 300
3001 – 10 000 120 200 350 500 700
10 001 – 50 000 200 400 550 800 900
50 001 – 150 000 300 600 850 1200 1300
150 001 – 300 000 400 800 1200 1700 1900
300 001 – 500 000 500 1000 1400 2000 2200
500 001 – 700 000 600 1200 1700 2400 2700
700 001 > sovitaan erikseen

Mikäli äänitteiden osuus palvelussa on hyvin vähäinen tai sitä käytetään vain yksittäisissä sisällöissä, voidaan korvauksesta sopia erikseen.

Korvaukseen lisätään voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero.

Korvaus laskutetaan kerran kuukaudessa. Lähettäjäyhtiö suorittaa laskun 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

Tulolla tarkoitetaan kaikkia Palveluun kohdistuvia tuloja Tällaisia ovat esimerkiksi mainoksista, ilmoituksista ja sponsoroinnista ja muusta vastaavasta laskutetut verottomat tulot sekä Palvelun käytöstä perityt maksut lukuun ottamatta sellaisia Palvelun käytöstä perittyjä maksuja, jotka yksiselitteisesti kohdistuvat sellaiseen sisältöön, jossa ei ole käytetty tämän sopimuksen piiriin kuuluvia äänitteitä. Tulosta saadaan vähentää toteutuneet luottotappiot.

Kuulijamäärällä tarkoitetaan palvelun edellisen kuukauden kaikkien On Demand radio-ohjelmien eri/uniikkien kuulijoiden määrää. Kuulijaksi lasketaan henkilö, joka on kuukauden aikana kuunnellut On Demand -radio-ohjelmaa 60 sekuntia tai enemmän.

Äänitteiden osuutta kokonaissisällöstä määriteltäessä huomioidaan kaikki palvelun sisältämät Gramexin edustamat suojatut äänitteet.

Gramex tarkistaa hintoja vuosittain huomioiden muutokset yleisessä ansio- ja kustannustasossa.

Viivästyneistä suorituksista peritään lainmukainen viivästyskorko.

  • Tutustu on-demand -sopimusehtoihin tästä.
  • Tutustu on-demand -raportointiliitteeseen tästä.


Ota yhteyttä

Gramexin lisensointiyksikkö: Elmo Helokumpu, puh +358 50 518 9893. Sähköposti: etunimi.sukunimi@gramex.fi

LISÄTIETOA

Tutkimusten mukaan musiikki saa asiakkaat viihtymään. Se on edullinen ja helposti muunneltava tapa sisustaa ja luoda tunnelmaa. Tutustu kansainvälisiin tutkimuksiin musiikin vaikutuksesta asiakkaiden viihtyvyyteen ja yritystoimintaan. > Lue lisää

Tekijänoikeusjärjestö ei päätä sitä, millaiseen musiikin käyttöön tulee hankkia käyttölupa/sopimus. Se määritellään laissa. Mutta silloin kun laki edellyttää sellaista, Gramex palvelee asian hoitamisessa.

Me haluamme tehdä musiikin käytön helpoksi. Suurimman osan Gramex-luvista saa Gramexin ja Teoston yhteisestä lupakaupasta www.musiikkiluvat.fi

Tekijänoikeuslain mukaan musiikin ja musiikkivideoiden julkiseen esittämiseen ja tallentamiseen tarvitaan käyttölupa/sopimus.

Gramex-luvat oikeuttavat esittämään äänitteitä ja musiikkivideoita mediassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Lisäksi Gramexilta saa lupia äänitemusiikin käyttöön tv-ohjelmissa ja muissa av-tuotannoissa. Jotkut käyttötavat Gramexin edustamat oikeudenhaltijat lisensoivat kuitenkin itse. Tällaista on esimerkiksi musiikin käyttö mainonnassa.

Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Gramex on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Sen jäsenjärjestöjä ovat Muusikkojen liitto ry, Musiikkituottajat- IFPI Finland ry ja Solo ry.

Gramexin toimintaa ohjaavat Gramexin hallitus sekä Gramexin säännöt. Gramexin toiminnasta kerrotaan tarkemmin järjestön vuosikatsauksissa.

Gramexin toimitusjohtajana toimii Ilmo Laevuo ja hallituksen puheenjohtajana Tuija Brax. Gramexin strategiassa on määritelty Gramexin arvot, missio ja visio.

Musiikki tekee hyvää niin tunnelmalle, asiakasviihtyvyydelle kuin yrittäjän kassavirralle. Se ei kuitenkaan synny itsestään. Jokaiseen biisiin sisältyy monen ihmisen ja levyn tuottaneen yrityksen panos.
Siksi musiikin käytöstä kerätään korvauksia. Ne ovat palkkaa työstä ja yrittämisestä.
Gramexilla on noin 31 000 sopimusta musiikin käyttäjien ja 52 000 asiakassopimusta esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien kanssa. Se hoitaa käyttöluvat ja korvausliikennettä näiden välillä.
Gramex jakaa asiakkailleen korvaustuloja sekä Suomesta että ulkomailta ja kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. Korvaukset tilitetään pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna. Korvaukset jaetaan äänitteiden käytön mukaan.

Tutustu Gramexin sääntöihin, tilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin ja valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin. Gramexin toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.

Gramex kartoittaa jatkuvasti keinoja, joilla voimme auttaa sekä korvauksia maksavia että saavia asiakkaitamme vaikeassa tilanteessa. Keinomme ovat rajalliset, mutta teemme sen mitä voimme. Tälle sivulle on koottu tiedotteitamme ja ajankohtaista tietoa koronasta.

Gramexin toimisto on muuttanut Musiikin Satamaan kahdeksan muun alan organisaation kanssa.

Uusi osoitteemme on Keilasatama 2 A, 02150 Espoo.

Lue tiedote tästä.