Nettiradio (webcasting)

Tätä lupaa sovelletaan nettiradioihin, joiden vuotuinen tulo on yli 50 000 € sekä sellaisiin yritysten ja yhteisöjen hallinnoimiin nettiradioihin, joiden pääasiallinen sisältö on ensisijaisesti suunnattu tukemaan omaa toimintaa (esimerkiksi yrityksen oma nettiradio taustamusiikkina asiakastilassa tai työtilassa).

Korvaus määräytyy suojattujen äänitteiden kuuntelun (per track per steam) tai nettiradion toimintaan kohdistuvien tulojen mukaan. Korvaus maksetaan korkeimman korvauksen mukaisesti.  Minimikorvaus on 117,5 €/kanava/kuukausi. Äänitteet raportoidaan kuukausittain erillisen ohjeen mukaisesti.

Esimerkkilaskelma äänitteiden kuunteluun perustuvasta korvauksesta:

Tuloon perustuva korvaus on prosenttiosuus webcasting-radion toimintaan kohdistuvista tuloista.

Prosenttiosuus lasketaan kaavalla:

Esimerkki: Äänitteitä käytetään 30% radion lähetysajasta. Tällöin prosenttiosuus on 30 / 8,5 = 3,53% tuloista.

Mainostulot
Tuloilla tarkoitetaan kaikkia webcasting-lähetykseen kohdistuvia tuloja. Tällaisia ovat esimerkiksi mainoksista, ilmoituksista ja sponsoroinnista ja muusta vastaavasta laskutetut verottomat tulot sekä webcasting-lähetyksen kuuntelusta perityt maksut.

Mikäli Asiakas on sopimusta solmiessa näin valinnut, lupa kattaa luvat webcasting‐toimintaan Gramexin toimittaman listan mukaisissa maissa.

Raportointi
Asiakas toimittaa Gramexille kuukausittain webcasting-toimintaa koskevan raportin, jonka perusteella korvaus lasketaan. Raportti toimitetaan viimeistään soittotapahtumaa seuraavan kuukauden 15. päivänä. Raportissa Asiakkaan tulee ilmoittaa käytettyjen äänitteiden keskimääräinen lukumäärä lähetystuntia kohden sekä kuuntelijoiden yhteiskuunteluaika soittotapahtuman kuukautena eli kaikkien lähetystä kuunnelleiden kuunteluajat yhteensä.

Radion tulee toimittaa Gramexille kuukausittain lähetystapahtumia seuraavan kuukauden 21. päivään mennessä tiedot kaikesta ääntä sisältävien tallenteiden käyttämisestä. Äänitteiden esitystiedot ilmoitetaan Gramexille raportointiohjeen mukaisesti.

Tutustu sopimusehtoihin tästä. 
Tutustu raportointiohjeeseen tästä.
Tutustu maaliitteeseen tästä.

Ota yhteyttä
Gramexin lisensointiyksikkö: Elmo Helokumpu, puh +358 10 248 9213.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@gramex.fi

LISÄTIETOA

Tutkimusten mukaan musiikki saa asiakkaat viihtymään. Se on edullinen ja helposti muunneltava tapa sisustaa ja luoda tunnelmaa. Tutustu kansainvälisiin tutkimuksiin musiikin vaikutuksesta asiakkaiden viihtyvyyteen ja yritystoimintaan. > Lue lisää

Tekijänoikeusjärjestö ei päätä sitä, millaiseen musiikin käyttöön tulee hankkia käyttölupa/sopimus. Se määritellään laissa. Mutta silloin kun laki edellyttää sellaista, Gramex palvelee asian hoitamisessa.

Me haluamme tehdä musiikin käytön helpoksi. Suurimman osan Gramex-luvista saa Gramexin ja Teoston yhteisestä lupakaupasta www.musiikkiluvat.fi

Tekijänoikeuslain mukaan musiikin ja musiikkivideoiden julkiseen esittämiseen ja tallentamiseen tarvitaan käyttölupa/sopimus.

Gramex-luvat oikeuttavat esittämään äänitteitä ja musiikkivideoita mediassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Lisäksi Gramexilta saa lupia äänitemusiikin käyttöön tv-ohjelmissa ja muissa av-tuotannoissa. Jotkut käyttötavat Gramexin edustamat oikeudenhaltijat lisensoivat kuitenkin itse. Tällaista on esimerkiksi musiikin käyttö mainonnassa.

Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Gramex on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Sen jäsenjärjestöjä ovat Muusikkojen liitto ry ja Musiikkituottajat- IFPI Finland ry.

Gramexin toimintaa ohjaavat Gramexin hallitus sekä Gramexin säännöt. Gramexin toiminnasta kerrotaan tarkemmin vuosikatsauksissa.

Gramexin strategiassa on määritelty Gramexin arvot, missio ja visio.

Musiikki tekee hyvää niin tunnelmalle, asiakasviihtyvyydelle kuin yrittäjän kassavirralle. Se ei kuitenkaan synny itsestään. Jokaiseen biisiin sisältyy monen ihmisen ja levyn tuottaneen yrityksen panos.
Siksi musiikin käytöstä kerätään korvauksia. Ne ovat palkkaa työstä ja yrittämisestä.
Gramexilla on noin 31 000 sopimusta musiikin käyttäjien ja 52 000 asiakassopimusta esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien kanssa. Se hoitaa käyttöluvat ja korvausliikennettä näiden välillä.
Gramex jakaa asiakkailleen korvaustuloja sekä Suomesta että ulkomailta ja kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. Korvaukset tilitetään pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna. Korvaukset jaetaan äänitteiden käytön mukaan.

Tutustu Gramexin sääntöihin, tilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin ja valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin. Gramexin toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.

Gramex kartoittaa jatkuvasti keinoja, joilla voimme auttaa sekä korvauksia maksavia että saavia asiakkaitamme vaikeassa tilanteessa. Keinomme ovat rajalliset, mutta teemme sen mitä voimme. Tälle sivulle on koottu tiedotteitamme ja ajankohtaista tietoa koronasta.