Korvaustilitykset ulkomailta

Ulkomaiset tekijänoikeusjärjestöt keräävät korvauksia suomalaisten äänitteiden käytöstä ulkomailla. Korvausten suorittaminen Suomeen ja Gramexille perustuu Gramexin solmimiin tilityssopimuksiin ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa.

Kerätyt korvaukset perustuvat aina käyttömaan omiin tariffeihin ja tilitykset kunkin ulkomaisen järjestön omiin tilitys- ja käsittelysääntöihin.

Eri maiden tilitysaikataulut voivat myös poiketa Gramexin omista aikatauluista esimerkiksi keräyksen ja tilityksen välissä olevan ajan suhteen. Tästä syystä Gramex vastaanottaa korvauksia ulkomailta ympäri vuoden.

Gramexin ulkomailta vastaanottamat korvaukset maksetaan Gramexin asiakkaille aina seuraavan päämaksatuksen yhteydessä. Gramex ei vähennä ulkomailta saapuneista korvauksista omia hallintokustannuksia.

Korvausten verokohtelu Suomassa noudattaa voimassa olevaa verolainsäädäntöä sekä Suomen valtion solmimia kansainvälisiä verosopimuksia toisten valtioiden kanssa.

Voimassa olevat tilityssopimukset ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa (tilanne 26.09.2023)

Taiteilijat

Maa Järjestö Sopimustyyppi
Argentiina CADIF B
Belgia PlayRight A
Brasilia Abramus A
Brasilia UBC A (unilateraali Suomesta Brasiliaan)
Bulgaria Prophon A
Espanja AIE A
Hollanti Norma A (hyvitysmaksu)
Hollanti SENA A
Irlanti RAAP A
Islanti SFH A
Iso-Britannia PPL A
Italia ItsRight A (unilateraali Suomesta Italiaan)
Italia Nuovo IMAIE A
Itävalta LSG A
Japani Geidankyo A
Kanada ACTRA A
Kanada ARTISTI A (unilateraali Suomesta Kanadaan)
Kanada MROC A
Kroatia Huzip A
Latvia LaiPa A
Liettua AGATA A
Malesia PRISM B
Norja Gramo A
Norja Norwaco A (hyvitysmaksu)
Portugali GDA A
Puola SAWP/STOART A
Ranska Adami A
Ranska SPEDIDAM A
Romania Credidam A
Ruotsi SAMI A
Saksa GVL A
Slovakia Slovgram A
Slovenia Zavod IPF A
Sveitsi Swissperform A
Tanska Gramex A
Tsekki Intergram A
Unkari EJI A
Ukraina UMA A
Ukraina UMRL A
Viro EEL A
Yhdysvallat AFM & SAG -AFTRA A
Yhdysvallat SoundExchange A

Tuottajat

Maa Järjestö Sopimustyyppi
Brasilia Abramus A
Espanja Agedi A
Hollanti SENA A
Iso-Britannia PPL A
Italia SCF A
Kanada Re:Sound A
Kreikka Grammo A
Latvia LaiPa A
Liettua AGATA sopimusneuvottelu käynnissä
Norja Gramo A
Ranska SCPP A
Ruotsi IFPI Sverige A
Saksa GVL sopimusneuvottelu käynnissä
Tanska Gramex A
Tsekki Intergram A
Ukraina UMA A
Ukraina UMRL A
Viro EFU A
Yhdysvallat SoundExchange A

LISÄTIETOA

Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi, on sellainen henkilö, jonka esitys on tallennettu äänitteelle – esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari tai äänikirjan lukija.

Äänitteen tuottaja on se henkilö, yritys tai yhteisö, joka vastaa esityksen ensitallennuksesta. Termi ei viittaa taiteelliseen vaan lähinnä taloudelliseen tuottajaan. Tuottajana on useimmiten se, joka äänitysvaiheessa niin sanotusti ”maksaa viulut”. Tuottajana voi olla esimerkiksi levy-yhtiö. Alkuperäinen tuottaja voi halutessaan siirtää sopimuksella tuottajaoikeudet toiselle taholle.

Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Äänitteen suoja-aika on 70 vuotta äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Sitä vanhemmista äänitteistä ei enää kerätä Gramex-korvauksia. Suoja-ajan osalta on menossa siirtymäaika. Jos äänite äänitettiin ja julkaistiin ennen vuotta 1963, suoja-aika oli vain 50 vuotta eikä äänite enää ole Gramex-oikeuksien osalta suojattu. Teosto-oikeudet siihen voivat yhä olla voimassa.

Korvausten tilitys edellyttää sitä, että äänitteestä on tehty Gramexille ääniteilmoitus, musiikkivideosta musiikkivideoilmoitus ja että taiteilija/tuottaja on tehnyt Gramexin kanssa asiakassopimuksen. Ääniteilmoitus tehdään sähköisesti MyGramex -portaalissa. Koska Gramex tilittää korvauksia jo samana vuonna kuin niitä kerätään, ilmoitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Muuten korvauksia joutuu odottamaan tarpeettoman kauan.

>Ohjeet ääniteilmoituksen täyttämiseen.

Hoidat Gramex-asiat helposti MyGramex-portaalin kautta. Sivulta Asiointilomakkeet ja ohjeet löydät muun muassa tulostettavat asiakirjat, sähköisen yhteydenpidon lomakkeet sekä erilaisia ohjeita ja sääntöjä.

Gramex kerää korvauksia siitä, kun äänitettä tai musiikkivideota esitetään esimerkiksi mediassa, yleisötilaisuudessa tai asiakastiloissa tai kun sitä kopioidaan muuhun kuin yksityiskäyttöön.

Gramex jakaa asiakkailleen korvaustuloja sekä Suomesta että ulkomailta. Se kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. Korvaukset tilitetään pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna.

Korvaukset jaetaan Gramexin tilityssäännön mukaan. Äänitteelle kertyneistä korvauksista puolet tilitetään tuottajille ja puolet taiteilijoille. Korvaukset tilitetään sen mukaan, paljonko kappaleita on soitettu. Pienin tilitettävä korvaus on nykyisin 5 euroa. Jos yhden vuoden korvaus ei yllä tähän, vuosikorvauksia kerätään yhteen enintään kolmen vuoden osalta. Gramex perii taiteilijoiden korvauksista ennakonpidätyksen verottajalle.

Tutustu Gramexin sääntöihintilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin ja valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin. Gramexin toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.