Asiakas viihtyy paremmin ja pitempään2018-11-23T11:54:53+00:00

Project Description

Asiakas viihtyy paremmin ja pitempään

Musiikilla voi luoda erilaisia tunnelmia. Sillä voi vaikuttaa muun muassa siihen, miten pitkään asiakas viipyy liikkeessä tai siihen, minkä ikäisten asiakkaiden paikaksi kauppa tai ravintola mielletään.

Ronald E. Milliman teki 1980-luvulla yhdeksän viikkoa kestävän tutkimuksen supermarketissa. Se osoitti, että rauhallinen taustamusiikki sai asiakkaat viipymään kaupassa pitempään ja käyttämään enemmän rahaa. Hiljainen ympäristö ja nopeatempoinen musiikki vaikuttivat päinvastaiseen suuntaan.

Myös Yalch & Spangenbergin (Washington University, 2000) tutkimus osoitti, että taustamusiikin tyyppi vaikuttaa siihen, kauanko asiakas viipyy liikkeessä ja miten pitkäksi hän oleskelunsa kokee.

Ostoskeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan taustamusiikki vaikutti mm. asiakkaiden mielihyvään ja innostukseen, jotka taas vaikuttivat ostohalukkuuteen (El Sayed, Farrag & Belk, 2003).

Nuoret kuluttajat haluavat kuulla nuorten musiikkia. Yalch & Spangenbergin (1988) tutkimuksessa nuoret asiakkaat raportoivat käyttäneensä enemmän rahaa taustamusiikin soidessa.

LISÄTIETOA

Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi, on sellainen henkilö, jonka esitys on tallennettu äänitteelle – esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari tai äänikirjan lukija.

Äänitteen tuottaja on se henkilö, yritys tai yhteisö, joka vastaa esityksen ensitallennuksesta. Termi ei viittaa taiteelliseen vaan lähinnä taloudelliseen tuottajaan. Tuottajana on useimmiten se, joka äänitysvaiheessa niin sanotusti ”maksaa viulut”. Tuottajana voi olla esimerkiksi levy-yhtiö. Alkuperäinen tuottaja voi halutessaan siirtää sopimuksella tuottajaoikeudet toiselle taholle.

Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Gramex on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Sen jäsenjärjestöjä ovat Suomen muusikkojen liitto ry, Musiikkituottajat IFPI Finland ry ja Solo ry.

Gramexin vuosikokous valitsee järjestölle hallituksen. Gramexin sääntöjen mukaan puolet hallituksen jäsenistä tulee olla taiteilijoiden ja puolet tuottajien edustajia. Hallituksen puheenjohtajana tulee olla näihin tahoihin nähden neutraali henkilö.

Gramexin toiminnasta kerrotaan tarkemmin järjestön vuosikatsauksissa ja avoimuusraporteissa. Gramexin toimitusjohtajana toimii Ilmo Laevuo.

Gramexin strategia on vuodelta 2017. Strategiassa on määritelty Gramexin arvot, missio ja visio.

Gramex-luvat oikeuttavat esittämään äänitteitä ja musiikkivideoita mediassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Lisäksi Gramexilta saa lupia äänitemusiikin käyttöön tv-ohjelmissa ja muissa av-tuotannoissa.

Jotkut käyttötavat Gramexin edustamat oikeudenhaltijat lisensoivat kuitenkin itse. Tällaista on esimerkiksi musiikin käyttö mainonnassa.

Suurimman osan Gramex-luvista saa Gramexin ja Teoston yhteisestä lupakaupasta www.musiikkiluvat.fi. Gramex lisensoi itse lähinnä musiikin käyttöä erilaisissa medioissa ja av-tuotannoissa.

Äänitteen suoja-aika on 70 vuotta äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Sitä vanhemmista äänitteistä ei enää kerätä Gramex-korvauksia. Suoja-ajan osalta on menossa siirtymäaika. Jos äänite äänitettiin ja julkaistiin ennen vuotta 1963, suoja-aika oli vain 50 vuotta eikä äänite enää ole Gramex-oikeuksien osalta suojattu. Teosto-oikeudet siihen voivat kuitenkin yhä olla voimassa.

Gramex hallinnoi asiakkaidensa äänitteisiin ja musiikkivideoihin liittyviä taloudellisia oikeuksia. Gramex kerää korvauksia siitä, kun äänitettä tai musiikkivideota esitetään julkisesti esimerkiksi mediassa, yleisötilaisuudessa tai asiakastiloissa sekä kun äänitettä kopioidaan muuhun kuin yksityiskäyttöön.

Gramex jakaa asiakkailleen korvaustuloja sekä Suomesta että ulkomailta. Gramex kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. Korvaukset tilitetään pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna. Korvaukset jaetaan äänitteiden käytön mukaan.

Gramex jakoi vuonna 2017 korvauksia 15,5 miljoonaa euroa. Kotimaisille oikeudenhaltijoille tästä meni noin 10,1 miljoonaa euroa ja ulkomaisille 5,4 miljoonaa euroa.

Korvauksia saavia taiteilijoita oli 10 378 ja tuottajia 2549 kappaletta. Näistä 1650 sai korvauksia sekä taiteilijoina että tuottajia. Lisäksi tehtiin yli 12 000 suoritusta ulkomaisille taiteilijoille ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kautta.

Tämän lisäksi seuraavalle tilikaudelle siirtyi maksuteknisistä syistä 1,1 miljoonan euron korvausten maksu sekä 4,9 miljoonaa euroa lähinnä ulkomaisten äänitteiden korvauksia, joiden osalta oikeudenhaltijatietoja vielä selvitetään. Vuonna 2017 tilitettiin pääosin 2016 kerättyjä korvauksia.

Gramex keräsi vuonna 2017 korvauksia 23,9 miljoonaa euroa. Suurimmat korvauserät tulivat radio- ja televisiokäytöstä (9,1 milj.), taustamusiikista (9,4 milj.), Internet- ja tietoverkkokäytöstä (2,6 milj.), yksityisen kopioinnin hyvityksestä (1,7 milj.) ja ulkomailta tulleina korvauksina (0,7 milj.).

Tutustu Gramexin sääntöihin, tilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin ja valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin. Gramexin toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.