Project Description

Korvaus äänitteiden käyttämisestä simulcasting-lähetystoiminnassa

Simulcasting tarkoittaa kaupallisten radioiden ääniyleisradiolähetysten samanaikaista ja muuttamatonta jakelua tietoverkossa.

Korvaus (2020)

US suojattujen äänitteiden osuus kokonaislähetysajasta <20% 20,01-40% 40,01-60% 60,01-80% 80,01-100%
A Lv yli 1 000 000 € / v
Veloitus €/v
4687 6 697 8 708 10 715 12 725
Lv 750 001 – 1 000 000 € /
Veloitus €/v
2680 3 685 4 687 5 692 6 697
C Lv 400 001 – 750 000 € / v
Veloitus €/v
1 340 2 011 2 680 3 349 4 018
D Lv 0 – 400 000 / v
Veloitus €/v
669 1 340 2 011 2 680 3 349

Yllä mainittuja korvausmääriä tarkistetaan kerran vuodessa yleisessä ansio- ja elinkustannustasossa tapahtuneiden muutosten mukaisesti.

Korvaus (2021)

US suojattujen äänitteiden osuus kokonaislähetysajasta <20% 20,01-40% 40,01-60% 60,01-80% 80,01-100%
A Lv yli 1 000 000 € / v
Veloitus €/v
4729 6 757 8 786 10 811 12 840
Lv 750 001 – 1 000 000 € /
Veloitus €/v
2704 3 718 4 729 5 743 6 757
C Lv 400 001 – 750 000 € / v
Veloitus €/v
1 352 2 029 2 704 3 379 4 054
D Lv 0 – 400 000 / v
Veloitus €/v
675 1 352 2 029 2 704 3 379

Yllä mainittuja korvausmääriä tarkistetaan kerran vuodessa yleisessä ansio- ja elinkustannustasossa tapahtuneiden muutosten mukaisesti.

Korvauksen määräytyminen
Simulcasting-jakelusta tietoverkossa maksetaan hinnaston mukainen erillinen korvaus, jonka suuruus riippuu Radion kokonaisliikevaihdosta sekä Yhdysvalloissa tallennettujen äänitteiden osuudesta kokonaislähetysajasta (jäljempänä US-suojaprosentti). Radion kokonaisliikevaihdolla tarkoitetaan
tässä yhteydessä samaa kuin Gramexin ja kaupallisten radioiden ääniyleisradiotoimintaa koskevan esityskorvaussopimuksen 3 §:n mukaisen korvauksen laskentaperusteena olevalla mainostulomäärittelyllä.

Kunkin kalenterivuoden korvauksen laskentaperusteet arvioidaan Radion Gramexille toimittaman liikevaihtoa ja suojaustietoa koskevan ennakkotiedon perusteella. Mikäli Radion lopullinen toteutunut kokonaisliikevaihto ja/tai US-suojaprosentti poikkeavat korvaukseen vaikuttavalla tavalla korvauslaskutuksen perusteena käytetystä ennakkotiedosta, suorittavat Gramex ja Radio korvauksen lopputarkistuksen korvausvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä ja mahdollinen korvauspoikkeama huomioidaan joko hyvitys- tai lisälaskutuksena.

>Tutustu simulcasting-jakelua koskevaan ilmoituslomakkeeseen

Korvauksen laskutus
Gramex laskuttaa yllä olevan hinnaston mukaisen korvauksen radion esityskorvauslaskun yhteydessä kuukausittain.

Ulkomainen jakelu
Gramexin vahvistama Simulcasting -jakelu mahdollistaa lähetysstreamingin välittämisen vastaanotettavaksi myös Suomen ulkopuolelle ulkomaisen vastaanoton pysyessä ns. marginaalisena vastaanottona. Tässä yhteydessä Simulcasting-lähetyksen marginaalisella ulkomaisella vastaanotolla tarkoitetaan vastaanottoa, jossa alle 5 %:ia simulcasting-lähetyksen kokonaisvastaanottokontakteista tapahtuu Suomen ulkopuolella tietyssä yksittäisessä valtiossa.

Mikäli vastaanotto ylittää marginaalisuuden rajan, ilmoittaa Radio tästä Gramexille, ja Radio neuvottelee Gramexin tai äänitteiden oikeudenhaltijoita lähetyksen vastaanottomaassa edustavan tahon kanssa ulkomaista vastaanottoa koskevan erillisen korvauksen.

Raportointi
Radion ei tarvitse raportoida simulcasting-jakelussa käytettäviä äänitteitä erikseen, vaan soittotapahtumien raportointi tapahtuu Radion normaalilla ääniyleisradiolähetystä koskevalla kuukausiraportoinnilla.

Ota yhteyttä
Gramexin lisensointiyksikkö: Elmo Helokumpu, puh +358 50 518 9893. Sähköposti: etunimi.sukunimi@gramex.fi

LISÄTIETOA

Tutkimusten mukaan musiikki saa asiakkaat viihtymään. Se on edullinen ja helposti muunneltava tapa sisustaa ja luoda tunnelmaa. Tutustu kansainvälisiin tutkimuksiin musiikin vaikutuksesta asiakkaiden viihtyvyyteen ja yritystoimintaan. > Lue lisää

Tekijänoikeusjärjestö ei päätä sitä, millaiseen musiikin käyttöön tulee hankkia käyttölupa/sopimus. Se määritellään laissa. Mutta silloin kun laki edellyttää sellaista, Gramex palvelee asian hoitamisessa.

Me haluamme tehdä musiikin käytön helpoksi. Suurimman osan Gramex-luvista saa Gramexin ja Teoston yhteisestä lupakaupasta www.musiikkiluvat.fi

Tekijänoikeuslain mukaan musiikin ja musiikkivideoiden julkiseen esittämiseen ja tallentamiseen tarvitaan käyttölupa/sopimus.

Gramex-luvat oikeuttavat esittämään äänitteitä ja musiikkivideoita mediassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Lisäksi Gramexilta saa lupia äänitemusiikin käyttöön tv-ohjelmissa ja muissa av-tuotannoissa. Jotkut käyttötavat Gramexin edustamat oikeudenhaltijat lisensoivat kuitenkin itse. Tällaista on esimerkiksi musiikin käyttö mainonnassa.

Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Gramex on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Sen jäsenjärjestöjä ovat Muusikkojen liitto ry, Musiikkituottajat- IFPI Finland ry ja Solo ry.

Gramexin toimintaa ohjaavat Gramexin hallitus sekä Gramexin säännöt. Gramexin toiminnasta kerrotaan tarkemmin järjestön vuosikatsauksissa.

Gramexin toimitusjohtajana toimii Ilmo Laevuo ja hallituksen puheenjohtajana Tuija Brax. Gramexin strategiassa on määritelty Gramexin arvot, missio ja visio.

Musiikki tekee hyvää niin tunnelmalle, asiakasviihtyvyydelle kuin yrittäjän kassavirralle. Se ei kuitenkaan synny itsestään. Jokaiseen biisiin sisältyy monen ihmisen ja levyn tuottaneen yrityksen panos.
Siksi musiikin käytöstä kerätään korvauksia. Ne ovat palkkaa työstä ja yrittämisestä.
Gramexilla on noin 31 000 sopimusta musiikin käyttäjien ja 52 000 asiakassopimusta esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien kanssa. Se hoitaa käyttöluvat ja korvausliikennettä näiden välillä.
Gramex jakaa asiakkailleen korvaustuloja sekä Suomesta että ulkomailta ja kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. Korvaukset tilitetään pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna. Korvaukset jaetaan äänitteiden käytön mukaan.

Tutustu Gramexin sääntöihin, tilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin ja valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin. Gramexin toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.

Gramex kartoittaa jatkuvasti keinoja, joilla voimme auttaa sekä korvauksia maksavia että saavia asiakkaitamme vaikeassa tilanteessa. Keinomme ovat rajalliset, mutta teemme sen mitä voimme. Tälle sivulle on koottu tiedotteitamme ja ajankohtaista tietoa koronasta.

Gramexin toimisto on muuttanut Musiikin Satamaan kahdeksan muun alan organisaation kanssa.

Uusi osoitteemme on Keilasatama 2 A, 02150 Espoo.

Lue tiedote tästä.