Project Description

Arvot, missio ja visio

Gramex uudisti strategiansa syksyllä 2017. Strategioiden ydinkohtia ovat organisaation arvot, sen toiminta-ajatus eli missio sekä organisaation tavoitteista kertova visio. Nämä määritellään Gramexin strategiassa seuraavasti:

Arvot
Gramex/gramexlainen on musiikin ystävä, joka on:

– Oikeudenmukainen
– Palvelualtis
– Asiantunteva
– Luotettava
– Eteenpäin katsova

Toiminta-ajatus eli missio
Gramex edistää musiikkikulttuurin elinvoimaisuutta tarjoamalla musiikin lisensointipalveluja, jotka mahdollistavat ja helpottavat musiikin käyttöä ja takaavat oikeudenmukaisen korvauksen oikeudenhaltijoille.

Tehtävänsä toteuttamiseksi Gramex:
– markkinoi musiikin tekijänoikeuksia oikeudenhaltijoiden valtuuttamana asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen;
– sopii musiikin käyttäjien kanssa oikeuksien käytön ehdoista sekä
– kerää ja tilittää korvaukset oikeudenhaltijoille tarkasti ja tehokkaasti.

Visio 2019
– Gramexin edustamat lisensointituotteet vastaavat asiakkaiden tarpeita ja musiikin käyttö koetaan helpoksi ja houkuttelevaksi.
– Gramex organisoi tekijänoikeuskorvausten keräämisen ja tilityksen kustannustehokkaasti.
– Gramex kehittää aktiivisesti toimintaansa kotimaisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä.
– Gramex on avoimesti toimiva, tunnettu ja arvostettu toimijamusiikin käyttäjien ja musiikkialan keskuudessa.

LISÄTIETOA

Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi, on sellainen henkilö, jonka esitys on tallennettu äänitteelle – esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari tai äänikirjan lukija.

Äänitteen tuottaja on se henkilö, yritys tai yhteisö, joka vastaa esityksen ensitallennuksesta. Termi ei viittaa taiteelliseen vaan lähinnä taloudelliseen tuottajaan. Tuottajana on useimmiten se, joka äänitysvaiheessa niin sanotusti ”maksaa viulut”. Tuottajana voi olla esimerkiksi levy-yhtiö. Alkuperäinen tuottaja voi halutessaan siirtää sopimuksella tuottajaoikeudet toiselle taholle.

Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Gramex on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Sen jäsenjärjestöjä ovat Suomen muusikkojen liitto ry, Musiikkituottajat IFPI Finland ry ja Solo ry.

Gramexin vuosikokous valitsee järjestölle hallituksen. Gramexin sääntöjen mukaan puolet hallituksen jäsenistä tulee olla taiteilijoiden ja puolet tuottajien edustajia. Hallituksen puheenjohtajana tulee olla näihin tahoihin nähden neutraali henkilö.

Gramexin toiminnasta kerrotaan tarkemmin järjestön vuosikatsauksissa ja avoimuusraporteissa. Gramexin toimitusjohtajana toimii Ilmo Laevuo.

Gramexin strategia on vuodelta 2017. Strategiassa on määritelty Gramexin arvot, missio ja visio.

Gramex-luvat oikeuttavat esittämään äänitteitä ja musiikkivideoita mediassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Lisäksi Gramexilta saa lupia äänitemusiikin käyttöön tv-ohjelmissa ja muissa av-tuotannoissa.

Jotkut käyttötavat Gramexin edustamat oikeudenhaltijat lisensoivat kuitenkin itse. Tällaista on esimerkiksi musiikin käyttö mainonnassa.

Suurimman osan Gramex-luvista saa Gramexin ja Teoston yhteisestä lupakaupasta www.musiikkiluvat.fi. Gramex lisensoi itse lähinnä musiikin käyttöä erilaisissa medioissa ja av-tuotannoissa.

Äänitteen suoja-aika on 70 vuotta äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Sitä vanhemmista äänitteistä ei enää kerätä Gramex-korvauksia. Suoja-ajan osalta on menossa siirtymäaika. Jos äänite äänitettiin ja julkaistiin ennen vuotta 1963, suoja-aika oli vain 50 vuotta eikä äänite enää ole Gramex-oikeuksien osalta suojattu. Teosto-oikeudet siihen voivat kuitenkin yhä olla voimassa.

Gramex hallinnoi asiakkaidensa äänitteisiin ja musiikkivideoihin liittyviä taloudellisia oikeuksia. Gramex kerää korvauksia siitä, kun äänitettä tai musiikkivideota esitetään julkisesti esimerkiksi mediassa, yleisötilaisuudessa tai asiakastiloissa sekä kun äänitettä kopioidaan muuhun kuin yksityiskäyttöön.

Gramex jakaa asiakkailleen korvaustuloja sekä Suomesta että ulkomailta. Gramex kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. Korvaukset tilitetään pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna. Korvaukset jaetaan äänitteiden käytön mukaan.

Gramex jakoi vuonna 2018 korvauksia 22 miljoonaa euroa. Siitä meni taiteilija-asiakkaille 10,3 miljoonaa ja tuottajille 11,7 miljoonaa euroa.

13 541 oikeudenhaltijaa sai korvauksia suoraan Gramexilta. Lisäksi tehtiin yli 20 000 suoritusta ulkomaisille taiteilijoille ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kautta.

Vuonna 2018 tilityksessä oli ensimmäisen kerran mukana samana vuonna kerättyjä korvauksia.

Gramex keräsi vuonna 2018 korvauksia 23,5 miljoonaa euroa. Suurimmat korvauserät tulivat radio- ja televisiokäytöstä (8,6 milj.), taustamusiikista (8,7 milj.), Internet- ja tietoverkkokäytöstä (3,1 milj.), yksityisen kopioinnin hyvityksestä (1,3 milj.) ja ulkomailta tulleina korvauksina (0,7 milj.).

Tutustu Gramexin sääntöihin, tilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin ja valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin. Gramexin toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.