Blogi: Mistä direktiivi-sopassa on kysymys?

Tekijänoikeusdirektiivin toimeenpanossa otetaan tuumaustauko, koska toimeenpano-esitys sai ”murskakritiikin.”

EU:n tekijänoikeusdirektiivin voimaan saattaminen Suomessa lykkääntyy, koska virkamiesesitys sen toimeenpanemiseksi sai median termein ”murskakritiikin”.

Kritiikki kohdistui lakiesityksen moniin kohtiin. Keskityn tässä niistä vain yhteen.

Tuo direktiivi vaatii jäsenmaita korjaamaan niin sanotun ”arvokuiluongelman”. Virkamiesesitys olisi kuitenkin käytännössä jättänyt tämän tekemättä.

Arvokuiluksi kutsutaan sitä, että Tiktokin ja Youtuben tyyppiset verkkosisällönjakopalvelut voivat levittää verkossa sisältöä sopimatta ja maksamatta mitään sisällön tekijöille ja tuottajille.

Digijätit ovat voineet mennä piiloon kuluttajan selän taakse, siirtämällä sopimusteksteillä tekijänoikeusvastuun sisältöä palveluun lataaville tavallisille ihmisille.

Nykytila on siis kiva digijäteille, mutta paha sekä palvelun käyttäjille että kulttuurin ammattilaisille.

Miten direktiivi korjaa ongelman? Hyvin yksinkertaisesti. Direktiivi määrää, ettei verkkosisällönjakopalvelu enää saa sysätä vastuuta yksin kuluttajille, vaan palveluyhtiö vastaa itse siitä, mitä julkaisee. Palvelu on siis lakitermein itse ”yleisölle välittäjä tai yleisön saataville saattaja”.

Juuri tämä avainkohta virkamiesesityksestä puuttui!

Asia kuuluu tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen tontille. Kurvinen totesi Demokraatti-lehdessä 30.11, että lausuntojen sisältö oli paikka paikoin ”murskaavankin kriittistä” ja piti todennäköisenä, että hallituksen esitys muuttuu vielä ”aika paljon” ennen kuin se tulee eduskuntaan.

Lisäksi Kurvinen kutsui valmisteluun apuvoimaksi Suomen Tekijänoikeudellisen yhdistyksen puheenjohtajan, joka toimi aiemmin opetusministeriön tekijänoikeusyksikön johtajana.

Nämä ovat positiivisia signaaleja hallituksen suunnalta. Toivon, että ne tuovat lopulta meillekin hyvän lainsäädännön.

On nimittäin oikein, että verkkopalvelut pannaan hoitamaan lisenssit kuntoon. Siitä hyötyy sekä palvelussa sisältöä julkaiseva kuluttaja että julkaistun sisällön tekijä.

Se toisi korvauksia taiteilijoille, ja kuluttajan oikeusturva paranisi, kun palvelu varmistaisi itse, että tekijänoikeusluvat ovat kunnossa

Siksi arvokuilusäädös on pantava meillä voimaan kuten muissakin EU-maissa: niin kuin se on kirjoitettu ja tarkoitettu.

Lauri Kaira

Jaa tämä artikkeli

GRAMEXPRESS

Ota yhteyttä Gramexpressiin juttuideoiden ja kommenttien muodossa.

OTA YHTEYTTÄ