Koronan vuosi

Gramex auttoi musiikkialan jättiahdingossa niin paljon kuin pystyi. Pitkälti etätöissä, kuten niin monet muutkin.

Vuosi 2020 jää historiaan yhtenä musiikkialan raskaimmista kokemuksista. Koronapandemia vaikutti tuhoisasti musiikkialan talouteen. Music Finlandin mukaan menetykset olivat yli 70 prosenttia alan arvosta.

Kotimaan ja vientitulojen menetykset olivat viime vuonna yli 250 miljoonaa euroa ja sen jälkeen menetyksiä on tullut lisää.

Koska suuri osa konsertti- ja livetuloista romahti, se kasvatti Gramex-korvausten suhteellista merkitystä entisestään. Gramexissa tämä tiedostettiin ja tehtiin kaikki mitä voitiin.

”Gramex suoriutuikin poikkeuksellisena ja vaikeana vuonna verrattain hyvin”, sanoo toimitusjohtaja Ilmo Laevuo.

”Kulusäästöt, tehokas etätyö ja tekninen edistys metadatan paremmaksi hyödyntämiseksi ovat valontuojia vaikeuden keskellä.”

Korona vaikutti korvauksiin

Korona-aika vaikutti toki myös Gramexiin. Gramex-korvauksia kertyi 1,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna.

Lisensointiyksikön johtaja Petri Kiisken mukaan vuosi alkoi hyvin, mutta kääntyi kevät- talvella mollivoittoiseksi.

”Suurimmat rahalliset menetykset kohdistuivat pääasiassa GT Musiikkilupien hallinnoimaan taustamusiikkisektoriin. Gramexilla meni kuitenkin paremmin kuin sen eurooppalaisilla sisarjärjestöillä keskimäärin.”

”Aikaisempaa suuremmat korvausten tilitykset ulkomailta kompensoivat lisensointikorvausten laskua kotimaassa”, jatkaa Kiiski.

Auttaakseen taustamusiikkiasiakkaita GT Musiikkiluvat mahdollisti lupien väliaikaiset tauot. Gramex helpotti palvelujen siirtämistä verkkoon laajentamalla taustamusiikkiluvankattamaan osaksi myös striimausta.

Apua hätään

Gramex pyrki helpottamaan musiikkialan ahdinkoa useilla toimilla.

Näihin kuuluivat muun muassa aikaistetut ja ylimääräiset tilitykset, musiikkialan säätiöiden kautta jaettu noin miljoonan euron tukipaketti sekä osallistuminen edunvalvontatyöhön osin Music Finlandin ja osin Luovan työn tekijät ja yrittäjät -verkoston kautta.

Lisäksi Gramex toteutti väliaikaisia kustannussäästöjä, jotta matalammasta korvauskertymästä huolimatta voitiin tilittää mahdollisimman paljon korvauksia.

Menoja leikattiin rajusti

Näiden kustannussäästöjen ansiosta tilityssumma aleni vain puolella miljoonalla eurolla edellisvuodesta vaikka korvauskertymä aleni 1,1 miljoonalla eurolla.

”Aloitimme alkuvuodesta kulusäästöprojektin ja sitä jatkettiin tehostetusti läpi vuoden. Kulusäästöprojektissa onnistuimme erinomaisesti”, kertoo talouspäällikkö Niko Tuomonen.

Gramex onnistui leikkaamaan menojaan suhteellisesti saman verran kuin korvaustulo aleni. ”Saimme vuoden 2020 kuluprosentiksi 16,2, joka on sama kuin edellisenä vuonna. Efektiivinen kuluprosentti jopa aleni edellisvuodesta.”

Aikaistettuja tilityksiä

Koska kentällä oli huutava rahantarve, Gramex muutti tilitysaikatauluja.

”Aikaistimme kevättilitystä yhdellä kuukaudella eli kevättilitys suoritettiin huhtikuun viimeisellä viikolla”, kertoo oikeudenhaltijayksikön johtaja Tuomas Talonpoika.

”Koska korona sotki oikeudenhaltijoiden taloudellista tilannetta, suoritettiin elokuun lopussa ylimääräinen tilitys, jossa maksettiin korvauksia nopeutetusti erityisesti tuottajille.”

Gramex panosti myös merkittävästi ulkomaankorvausten perimiseen. Työ tuotti tulosta: ulkomaankorvausten määrä liki kaksinkertaistui. ”Huomionarvoista oli, että ulkomailta vastaanotettujen muusikkokorvausten kokonaismäärä oli vuoden 2020 aikana suurempi kuin koskaan.”

Etätöissä

Gramexin henkilöstö oli suurimman osan vuotta etätöissä.

”Henkilöstö siirtyi nopealla aikataululla etätöihin heti maaliskuun puolesta välistä lähtien”, sanoo Gramexin henkilöstoasioista vastaava Virva Suikkanen.

Elokuun alussa siirryttiin hybridimalliin, jossa yhdistettiin toimisto- ja etätyötä.

”Asianmukaiset työvälineet ja digitaaliset työtavat mahdollistivat töiden jouhevan siirtämisen kotitoimistoille. Uusia toimintamalleja kehitettiin ja uutta omaksuttiin nopealla tahdilla heti etätöiden alkumetreillä. Valmiutta muutokseen on edellytetty kaikilta, ja edellytetään yhä”, sanoo Suikkanen.

Poikkeukselliset olot kestää paremmin, kun kokee työnsä tärkeäksi. ”Työn sisältö on gramexlaisten parissa perinteisesti koettu tärkeäksi. Koronavuoden syksyllä tehdyn työyhteisökyselyn perusteella tämä kokemus pysyi koronasta huolimatta vahvana ja työn merkityksellisyys korkeana.”

Muuttoa ja muutoksia

Gramexin vuosi oli toki muutakin kuin koronaa. Gramex esimerkiksi uudisti nimensä.

1960-luvulta asti käytetty Gramexin virallinen nimi Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry siirtyi historiaan. Uusi lyhyempi nimi on muotoa Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry.

Lisäksi Gramex osallistui musiikkialaa palvelevaan edunvalvontaan sekä koordinoi yhdessä Teoston kanssa yhdeksän musiikkialan organisaation yhteistä Musiikin Satama -toimitilahanketta.

Aktiivista kehittämistä

Myös muita kehitysprojekteja vietiin eteenpäin. Nämä koskivat muun muassa Gramexin verkkokauppaa, lisensointituotteita ja MyGramex-portaalia.

Kesällä 2020 saatiin valmiiksi kehityshanke, jonka ansiosta jokainen äänitteellä esiintyvä oikeudenhaltija saa jatkossa koosteen Gramexille saapuneesta ääniteilmoituksesta. Lisäksi käynnistettiin hanke taustamusiikin tarkempaa tunnistusta ja tilitystä varten.

Gramex otti kansainvälisen RDx-metadatahubin käyttöönsä yhtenä ensimmäisistä tekijänoikeusjärjestöistä maailmassa. Tämä on uusi todiste siitä, että Gramex on tekijänoikeusjärjestöjen joukossa kansainvälisen kehityksen kärkipäässä.

Jaa tämä artikkeli

GRAMEXPRESS

Ota yhteyttä Gramexpressiin juttuideoiden ja kommenttien muodossa.