Etusivu » Musiikin käyttöluvat » Musiikin tehotutkimuksia

Tutkittua tietoa musiikin vaikutuksesta

Musiikin tehoa on mitattu useissa kansainvälisissä tutkimuksissa.  Taustalla on markkinointiguru Philip Kotlerin analyysi, että liikkeen atmosfääri - väreistä valaistukseen, äänimaailmasta sisustus- ja kalustetyyleihin ja tuoksuihin - on kokonaisuus, joka vaikuttaa kuluttajan viihtymiseen ja käytökseen (Atmosphere as a Marketing Tool. Journal of Retailing 49, Winter 1973).

- Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa (Burleson, 1979) haastateltiin kauppojen asiakkaita. 70 % haastatelluista kertoi suosivansa liikkeitä, joissa on taustamusiikkia ja 63 % sanoi että taustamusiikkia soittavissa liikkeissä he todennäköisesti myös ostivat enemmän. Myös myymäläpäälliköiden kokemus oli vastaava, 76 % heistä oli sitä mieltä että taustamusiikki saa asiakkaat ostamaan enemmän.

- Tutkimuksessa (Walter, 1971) kohteena oli 336 yritystä ja työntekijöille suunnattu taustamusiikki. Valtaosa taustamusiikin käyttäjistä kertoi, että heidän kokemustensa mukaan taustamusiikki kehittää työmoraalia ja helpottaa työn yksitoikkoisuutta.

- Ronald E. Milliman (1982) teki 9 viikkoa kestävän tutkimuksen supermarketissa. Tutkimus osoitti, että rauhallinen taustamusiikki sai asiakkaat viipymään kaupassa pitempään ja mikä tärkeintä, myös kuluttamaan enemmän rahaa. Hiljainen ympäristö ja nopeatempoinen musiikki vaikuttivat päinvastaiseen suuntaan.

- Areni & Kim (1993) totesi tutkimuksessaan, että klassisen musiikin soittaminen tuotti merkitsevästi suuremman myynnin verrattuna top-40-listamusiikin käyttöön. Klassista musiikkia soitettaessa ihmiset valitsivat kalliimpia viinilaatuja.

- Yalch & Spangenbergin (1988) erikoistavarakaupan tutkimuksessa ilmeni, että nuoret asiakkaat raportoivat käyttäneensä enemmän rahaa taustamusiikin soidessa.

- Adrian North & David Hargreaves (1999) tutkivat ihmiset käyttäytymistä supermarketissa. Ranskalainen musiikki johti ranskalaisten viinien parempaan menekkiin ja saksalainen musiikki saksalaisten viinien parempaan menekkiin. Asiakkaat eivät tiedostaneet musiikin vaikutusta ostopäätökseensä.

- Yalch & Spangenbergin (2000, Washington University) simuloidussa ja valvotussa myymäläaluetutkimuksessa ilmeni, että taustamusiikin tyyppi vaikuttaa sekä siihen, kauanko asiakas viipyy liikkeessä että siihen, miten pitkäksi hän oleskelunsa kokee.

- Mattila &  Wirtz (2001), kun taustamusiikki  ja hajuste olivat toisiinsa sopivta, asiakkaat arvioivat ympäristön positiivisemmaksi ja harjoittivat enemmän lähestymis- ja impulssiostoskäyttäytymistä kuin tilanteessa, jossa nämä olivat ristiriidassa.

- El Sayed, Farrag & Belk (2003) Ostoskeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan taustamusiikki vaikutti mm. asiakkaiden mielihyvään ja innostukseen, jotka taas vaikuttivat ostohalukkuuteen.

- Spangenber, Grohman & Sprott (2005) havaitsivat tärkeäksi impulssien yhteensopivuuden:  kun jouluista musiikkia käytettiin jouluisen hajusteen kanssa, asiakkaiden arviot myymälästä olivat suotuisammat

- Jaakko Jäätmaa, Helsingin yliopisto (2007);  haastatellut tavaratalojohtajat katsoivat sen vaikuttavan ostokäyttätymiseen; tutkimuksen johtopäätös  oli, että taustamusiikki on tärkeä markkinoinnin työkalu ainakin tavaratalotyyppisessä asiakaspalvelutilassa

Linkkejä lisätietoon verkossa

> Musiikin valtava voima, Lääkärilehden päätoimittaja Ilkka Vartiovaaran artikkeli musiikin terveys- yms vaikutuksista

> Jäätmaa, Jaakko: Taustamusiikki markkinoinnin työvälineenä suomalaisissa tavarataloissa. Pro gradu : Helsingin yliopisto, Musiikkitiede, 2007

> Tohtori Teppo Särkämö, väitöskirjatiedote: Musiikin kuuntelu edistää aivojen toipumista

> Ranta, Anni: Kuluttamisen soivat kulissit – liiketilan äänellinen rakentuminen. Pro gradu : Tampereen yliopisto, Musiikintutkimuksen laitos, 2006