Etusivu » Tietoa Gramexista » Avoimuusraportti

Avoimuusraportti ja yhteishallinnointilaki

Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista astui voimaanvuoden 2017 alussa. Se  ei tuonut paljon uutta Gramexin toimintaan, koska  toiminta täytti suurelta osin uuden lain vaatimukset.

Muutoksia tehtiin kuitenkin muun muassa Gramexin sääntöihin ja asiakassopimuksiin.  Lisäksi laki edellyttää ns. avoimuusraportin tekemistä.

> Tutustu Gramexin tilintarkastajien tarkastamaan avoimuusraporttiin.

Seuraavassa on joitakin avainkohtia uuden lain mukaisesta oikeudenhaltijan valtuutuksesta, sen antamisesta ja peruuttamisesta.

Yhteishallinnointilain mukaan oikeudenhaltijalla on oikeus valita tekijänoikeusjärjestö, jonka haluaa valtuuttaa hallinnoinmaan oikeuksiaan ja mitä oikeuksien luokkia ja maantieteellistä aluetta hallinnointivaltuutus koskee (5 § 1 momentti).

Oikeudenhaltija voi peruuttaa tekijänoikeusjärjestölle antamansa valtuutuksen ilmoittamalla tästä kyseiselle järjestölle tai rajata valtuutuksen koskemaan vain tiettyjä maita tai maanosia taikka tiettyjä oikeuksien luokkia (8 § 1 momentti). Gramexille annetun valtuutuksen muuttaminen tai lakkauttaminen tulee voimaan sen vuoden lopussa, jona muutosilmoitus on tehty (8 § 2 momentti).

Laissa säädetään myös oikeudenhaltijan oikeudesta myöntää  itse valitsemallaan tavalla lisenssi ei-kaupalliseen käyttöön tekijänoikeusjärjestölle antamastaan hallinnointivaltuutuksesta huolimatta (7 §).

Samalla kehitettiin mahdollisten erimielisyyksien käsittelyä tekijänoikeusjärjestön ja sen asiakkaiden välillä. Lue lisää yhteishallinnointiin liittyvästä valitusmenettelystä ja muista riitojenratkaisumenettelyistä alla olevasta linkistä ja tutustu myös Gramexin avoimuusraporttiin.

Lue lisää