Etusivu » Lisää » Yhteishallinnointilaki

Yhteishallinnointilaki

Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista astui voimaan 1.1.2017. Se sääntelee tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa, erityisesti oikeudenhaltijan ja järjestön välistä asiakkuutta. Tässä kerromme lain 9 §:n mukaisesti, millaisia vaikutuiksia lain muutoksella on.

Yhteishallinnointilain säätäminen ei aiheuttanut suuria muutoksia Gramexin toimintaan, koska se täytti jo valmiiksi suurelta osin uuden lain vaatimukset. Muun muassa Gramexin sääntöihin ja  asiakassopimuksiin tehtiin joitakin muutoksia. Muutoksista tiedotetiin  Gramexin kotisivuilla ja Gramexpress-lehdessä.

Seuraavassa avainkohtia oikeudenhaltijan valtuutuksesta, sen antamisesta ja peruuttamisesta:

Yhteishallinnointilain mukaan oikeudenhaltijalla on oikeus valita tekijänoikeusjärjestö, jonka haluaa valtuuttaa hallinnoinmaan oikeuksiaan ja mitä oikeuksien luokkia ja maantieteellistä aluetta hallinnointivaltuutus koskee (5 § 1 momentti).

Oikeudenhaltija voi peruuttaa tekijänoikeusjärjestölle antamansa valtuutuksen ilmoittamalla tästä kyseiselle järjestölle tai rajata valtuutuksen koskemaan vain tiettyjä maita tai maanosia taikka tiettyjä oikeuksien luokkia (8 § 1 momentti). Gramexille annetun valtuutuksen muuttaminen tai lakkauttaminen tulee voimaan sen vuoden lopussa, jona muutosilmoitus on tehty (8 § 2 momentti).

Laissa säädetään myös siitä, että oikeudenhaltijalla on tekijänoikeusjärjestölle antamastaan hallinnointivaltuutuksesta huolimatta oikeus myöntää itse valitsemallaan tavalla lisenssi ei-kaupalliseen käyttöön (7 §).

Samalla kehitettiin sitä, miten mahdollisia erimielisyyksiä käsitellään tekijänoikeusjärjestön ja sen asiakkaiden välillä. Lue lisää  yhteishallinnointiin liittyvästä valitusmenettelystä ja muista riitojenratkaisumenettelyistä.

Hyödyllistä lisätietoa

> Yhteishallinnointilaki  löytyy  tästä linkistä

> Opetus- ja kulttuuriministerön kotisuvujen kattava tietopaketti yhteishallinnointilaista