Etusivu » Tietoa Gramexista

Tietoa  Gramexista

Tahdomme tehdä musiikin käytön helpoksi. Tekijänoikeuskorvaukset ovat elintärkeitä kotimaiselle musiikille. Esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille ne kerää Gramex. Gramex palvelee sekä korvausten maksajia että saajia. Kun laki edellyttää käyttölupaa ja korvausten maksua, Gramex auttaa asian hoitamisessa.

Gramex-korvauksia kerätään, kun äänitemusiikkia esitetään julkisesti, tallennetaan muuhun kuin yksityiskäyttöön ja kun musiikkivideoita esitetään julkisesti. Gramex-sopimus on yhteensä noin  31 000 musiikkia käyttävällä liikepaikalla.

Päätösvalta muusikoilla ja tuottajilla. Gramex on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys.  Gramexilla on noin 52 000 asiakassopimusta edustamiensa oikeudenhaltijoiden kanssa. Gramexin hallituksessa päätösvaltaa käyttävät muusikkojen ja tuottajien edustajat.

Yhteishallinnointilaki. Gramexin toimintaa säätelee laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista. Gramexin säännöissä määritellään tarkemmin, miten Gramex toimii. Yhteishallinnointilain 15 § mukaisena valvontaelimenä toimii Gramexin hallitus. Gramex julkaisee lain edellyttämän avoimuusraportin vuosittain kotisivullaan.

Laissa sanotaan, mistä korvaus. Tekijänoikeusjärjestö ei päätä siitä, mihin tarvitaan lupa. Se vain auttaa asian järjestämisessä, silloin kun sellainen tarvitaan. Korvauksia maksavat mm. radioasemat, taustamusiikkia käyttävät kaupat ja laitokset, taustamusiikkikoosteiden tallentajat sekä av-tuottajat.

Edistämme kotimaista musiikkia. Tekijänoikeuskorvausten jakamisen lisäksi Gramex rahoittaa mm. mm. Musiikin Edistämissäätiötä, Music Finlandia ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskusta.

Lisätietoja alla

Klikkaa lisätietoa

 • Mikä on esittävä taiteilija, äänitteen tuottaja ja äänite?
 • Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi, on sellainen henkilö, jonka esitys on tallennettu äänitteelle - esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari tai äänikirjan lukija.

  Äänitteen tuottaja ei tässä tarkoita taiteellista tai studiotuottajaa. Gramexin tilityssäännön määritelmän mukaan tuottaja on "se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka aloitteesta ja vastuulla esityksen ääni tai muu ääni tai ääntä edustavat merkit ensikertaa tallennetaan".  Tämä on siis se henkilö, yritys tai yhteisö, joka äänitysvaiheessa "maksaa viulut". Tuottaja voi olla esimerkiksi levy-yhtiö. Alkuperäinen tuottaja voi sopimuksella myös siirtää oikeutensa toiselle taholle. Lue lisää tuottaja-sivulta.

  Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto tms.
 • Gramex järjestönä, hallitus ja säännöt
 • Gramex on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Sen jäsenjärjestöjä ovat Suomen muusikkojen liitto ry, Musiikkituottajat IFPI FInland ry ja Solo ry. Lue lisää: Gramexin säännöt,  Gramexin hallitus ja Gramexia koskevia lakipykäliä
 • Gramexkorvauksia kerätään Suomesta ja ulkomailta
 • Gramex hallinnoi asiakkaidensa äänitteisiin ja musiikkivideoihin liittyviä taloudellisia oikeuksia. Gramex kerää korvauksia, kun äänitteitä esitetään julkisesti esimerkiksi radiossa, televisiossa, yleisötilaisuudessa tai asiakas- tai työtiloissa tai kun äänitteestä tehdään kopioita muuhun kuin yksityiskäyttöön.

  Vastavuoroisuussopimuksien nojalla Gramex saa korvaustuloja kotimaisille asiakkailleen myös ulkomailta ja kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille.
 • Lupia  esittämiseen, tallentamiseen ja av-tuotantoihin
 • Gramexilta voi hankkia sopimuksen/luvan äänitteiden ja musiikkivideoiden julkiseen esittämiseen, joko sähköisessä mediassa tai paikanpäällä olevalle yleisölle. Lisäksi Gramexilta saa äänitteiden tallennuslupia, tehdäkseen esimerkiksi taustanmusiikkitallenteen tai käyttääkseen musiikkia tv-sarjassa tms. av-tuotannoissa.
 • Gramexilla ei kuitenkaan ole valtuutta antaa musiikkilupia kaikkiin käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi mainoksiin Gramex ei voi lisensoida musiikkia. On myös muita käyttötapoja, joissa muusikot ja levy-yhtiöt ovat pidättäneet itselleen vallan päättää luvista itse. Henkilöstömme kertoo tästä lisää.

 • Äänitteen suoja-aika
 • Äänitteen suoja-aika on rajattu. Esittävän taiteilijan ja äänitteen tuottajan suoja-aika lasketaan äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Äänitteen suoja-aika on nykyisin 70 vuotta. Aiemmin se oli vain 50 vuotta. Vanhojen äänitteiden osalta on menossa siirtymäaika ja suoja-aika pitenee asteittain 50 vuodesta 70 vuoteen.  Pidennys koskee niitä äänitteitä, jotka olivat suojattuja lain voimaan tullessa vuonna 2013.

  Nyrkkisääntönä voi  pitää sitä, että jos äänite äänitettiin tai julkaistiin vuonna 1963 tai myöhemmin, se pysyy suojan piirissä seuraavat parikymmentä vuotta eli 70-vuotiaaksi asti. Jos se oli julkaistu ja äänitetty vuonna 1962 tai aiemmin, se ei ole enää suojattu.   Teosto-oikeudet kyseisen äänitteen sävellysten, sovitusten ja sanoitusten osalta voivat olla yhä voimassa, koska ne ovat voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta.
 • Kerättyjen korvausten välittäminen niihin oikeutetuille
 • Gramex tilittää korvaukset kotimaahan valtaosin korvausten keräämistä seuraavana vuonna. Äänitteestä kerätyistä korvauksista puolet tilitetään tuottajille ja puolet taiteilijoille. Ne tilitetään sen mukaan, paljonko musiikkikappaleita on käytetty.  Radiot raportoivat käyttämänsä musiikin yksityiskohtaisesti,  kappale kappaleelta sekunnin tarkkuudella.

  Pienin tilitettävä korvaus on nykyisin 10 euroa. Jos yhden vuoden korvaus ei yllä tähän, vuosikorvauksia kerätään yhteen enintään kolmen vuoden osalta. Gramex perii taiteilijoiden korvauksista ennakonpidätyksen toimitettavaksi verottajalle.

  Gramexilla on monien maiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa vastavuoroisuussopimuksia, joiden perusteella suomalainen taiteilija saa Gramexin kautta korvauksia myös ulkomailta.
 • Vuonna 2017 kerätyt ja tilitetyt korvaukset
 • Gramex jakoi vuonna 2017 korvauksia yhteensä 15,5   miljoonaa euroa. Kotimaisille oikeudenhaltijoille tästä meni noin 10,1 miljoonaa euroa ja ulkomaisille 5,4 miljoonaa euroa.

  Korvauksia saavia taiteilijoita oli 10 378 ja tuottajia 2549 kappaletta. Näistä 1650 sai korvauksia sekä taiteilijoina että tuottajia. Osa näistä oli kotimaisia ja osa ulkomaisia. Lisäksi tehtiin yli 12 000 suoritusta ulkomaisille taiteilijoille ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kautta. Tämän lisäksi seuraavalle tilikaudelle siirtyi maksuteknisistä syistä 1,1 miljoonan euron korvausten maksu sekä  myös 4,9 miljoonaa euroa lähinnä ulkomaisten äänitteiden korvauksia, joiden osalta oikeudenhaltijatietoja vielä selvitetään.  Vuonna 2017 tilitettiin pääosin vuonna 2016 kerättyjä korvauksia.

  Gramex keräsi 2017 korvauksia 23,9  milj. €. Suurimmat korvauserät tulivat radio- ja televisiokäytöstä (9,1milj. €),  taustamusiikista (9,4 milj. €), Internet- ja tietoverkko-käytöstä (2,6 milj €), yksityisen kopioinnin hyvityksestä (1,7 milj. €) ja ulkomailta tulleina korvauksina (0,7 milj. €).

  Suurin osa ulkomaisista korvauksista maksettiin edustussopimusten nojalla suomalaisille yhtiöille. Korvaussumma jakaantuu tasan taiteilijoiden ja tuottajien kesken.

 • Gramexin arvot, missio ja visio
 • Gramexin strategia on vuodelta 2017.  Tutustu järjestön arvoihin, toiminta-ajatukseen eli missioon ja visioon. > Lue lisää
 • Gramexin vuosikatsaukset, avoimuusraportti  ja  tietosuojaselosteet
 • Tutustu Gramexin vuosikatsaukseen/vuosikertomuksiin ( > Linkki vuosikertomuksiin), uuden yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin vuodelta 2017 ( > Linkki avoimuusraporttiin) sekä uusien tietosuojamääräysten mukaisiin  tietosuoja-selosteisiin (> Linkki Gramexin tietosuojaselosteisiin).