Etusivu » Tietoa Gramexista

Tietoa Gramexista

Gramex tahtoo tehdä musiikin käytön helpoksi ja toimii palvelevana linkkinä musiikin käyttäjien ja musiikin ammattilaisten välillä.

Tekijänoikeuskorvaukset ovat elintärkeitä kotimaiselle musiikille. Esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille ne kerää Gramex. Gramex palvelee sekä korvausten maksajia että saajia. Kun laki edellyttää käyttölupaa ja korvausten maksua, Gramex auttaa asian hoitamisessa.

Gramex-korvauksia kerätään, kun äänitemusiikkia esitetään julkisesti, tallennetaan muuhun kuin yksityiskäyttöön ja kun musiikkivideoita esitetään julkisesti. Gramex-sopimus on yhteensä noin  31 000 musiikkia käyttävällä liikepaikalla.

Päätösvalta muusikoilla ja tuottajilla

Gramex on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys.  Gramexilla on noin 52 000 asiakassopimusta edustamiensa oikeudenhaltijoiden kanssa. Gramexin hallituksessa päätösvaltaa käyttävät muusikkojen ja tuottajien edustajat.

Laissa sanotaan, mihin tarvitaan lisenssi

Tekijänoikeusjärjestö ei päätä siitä, mihin tarvitaan lupa. Se vain auttaa asian järjestämisessä, silloin kun sellainen tarvitaan.

Gramex-korvauksia maksavat mm. radioasemat, taustamusiikkia käyttävät kaupat, ravintolat ja laitokset sekä sekä av-tuottajat.

Gramexin toimintaa säätelee laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista. Gramexin säännöissä määritellään tarkemmin, miten Gramex toimii. Yhteishallinnointilain 15 § mukaisena valvontaelimenä toimii Gramexin hallitus. Gramex julkaisee sekä  lain edellyttämän avoimuusraportin että vuosikatsaukset vuosittain kotisivullaan.

Edistämme musiikkia

Tekijänoikeuskorvausten jakamisen lisäksi Gramex rahoittaa mm. mm. Musiikin Edistämissäätiötä, Music Finlandia ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskusta.

Gramexilla on noin 52 000 asiakassopimusta edustamisensa oikeudenhaltijoiden kanssa. Vuonna 2001 Gramex keräsi 23,9 miljoona euroa korvauksia. Gramex maksoi korvauksia suoraan yli 11 000 korvauksensaajalle ja teki tämän lisäksi yli 12 000 suoritusta taiteilijoille ulkomaisten järjestöjen kautta.

Lisätietoja alla

Klikkaa lisätietoa

 • Mikä on esittävä taiteilija, äänitteen tuottaja ja äänite?
 • Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi, on sellainen henkilö, jonka esitys on tallennettu äänitteelle - esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari tai äänikirjan lukija.

  Äänitteen tuottaja on "se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka aloitteesta ja vastuulla esityksen ääni tai muu ääni tai ääntä edustavat merkit ensikertaa tallennetaan".  Tämä ei siis tarkoita taiteellista tuottajaa vaan sitä tahoa, joka äänitysvaiheessa "maksaa viulut". Tuottaja voi olla esimerkiksi levy-yhtiö. Alkuperäinen tuottaja voi sopimuksella myös siirtää tuottajaoikeudet toiselle taholle. Lue lisää tuottaja-sivulta.

  Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto tms.
 • Gramex järjestönä, hallitus ja vuosikatsaukset
 • Gramex on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Sen jäsenjärjestöjä ovat Suomen muusikkojen liitto ry, Musiikkituottajat IFPI FInland ry ja Solo ry. Gramexin toimintaa ohjaa Gramexin hallitus sekä Gramexin säännöt. Lue Gramexin toiminnasta tuoreimmista vuosikatsauksista.
 • Gramex-korvauksia kerätään Suomesta ja ulkomailta
 • Gramex hallinnoi asiakkaidensa äänitteisiin ja musiikkivideoihin liittyviä taloudellisia oikeuksia. Gramex kerää korvauksia, kun äänitteitä esitetään julkisesti esimerkiksi radiossa, televisiossa, yleisötilaisuudessa tai asiakas- tai työtiloissa tai kun äänitteestä tehdään kopioita muuhun kuin yksityiskäyttöön.

  Vastavuoroisuussopimusten nojalla Gramex saa korvaustuloja kotimaisille asiakkailleen myös ulkomailta ja kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille.
 • Lupia  esittämiseen, tallentamiseen ja av-tuotantoihin
 • Gramexilta voi hankkia sopimuksen/luvan äänitteiden ja musiikkivideoiden julkiseen esittämiseen,  sekä sähköisessä mediassa että paikanpäällä olevalle yleisölle. Lisäksi Gramexilta saa äänitteiden tallennuslupia, jotka mahdollistavat äänitteen käytön esimerkiksi taustanmusiikkitallenteissa tai av-tuotannoissa. Gramexilla ei ole valtuutta antaa lupia kaikkiin käyttötarkoituksiin, koska osan käyttötavoista (mm. mainoskäyttö ja kuluttajille myytävät tallenteet) edustamamme oikeudenhaltijat tahtovat lisensoida itse.

 • Äänitteen suoja-aika
 • Äänitteen suoja-aika on 70 vuotta äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Se oli aiemmin 50 vuotta ja vanhojen äänitteiden osalta on menossa siirtymäaika.
  Jos äänite äänitettiin tai julkaistiin vuonna 1963 tai myöhemmin, sen suoja-aika on 70 vuotta. Sitä vanhemmat äänitteet eivät ole enää suojattuja. Teosto-oikeudet kyseisen äänitteen sävellysten, sovitusten ja sanoitusten osalta voivat olla yhä voimassa, koska ne ovat voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta.
 • Kerättyjen korvausten välittäminen niihin oikeutetuille
 • Gramex tilittää korvaukset pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna. Äänitteen korvauksista puolet tilitetään tuottajalle ja puolet taiteilijoille. Ne tilitetään sen mukaan, paljonko ääniteen musiikkia on käytetty. Radiot raportoivat käyttämänsä musiikin yksityiskohtaisesti, kappale kappaleelta sekunnin tarkkuudella.

  Pienin tilitettävä korvaus on 10 euroa. Jos yhden vuoden korvaus ei yllä tähän, vuosikorvauksia kerätään yhteen enintään kolmen vuoden osalta. Gramex perii taiteilijoiden korvauksista ennakonpidätyksen toimitettavaksi verottajalle.

  Gramexilla on monien maiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa vastavuoroisuussopimuksia, joiden perusteella suomalainen taiteilija saa Gramexin kautta korvauksia myös ulkomailta.
 • Ellei Gramexilla olisi riittävää tietoa äänitteellä esiintyvistä taiteilijoista tai tuottajasta, Gramex tekee huolellista kartoitustyötä heidän tavoittamisekseen  yhteishallinnointilain edellyttämällä tavalla.
 • Vuonna 2017 kerätyt ja tilitetyt korvaukset
 • Gramex jakoi vuonna 2017 korvauksia 15,5   miljoonaa euroa. Kotimaisille oikeudenhaltijoille tästä meni noin 10,1 miljoonaa euroa ja ulkomaisille 5,4 miljoonaa euroa.Korvauksia saavia taiteilijoita oli 10 378 ja tuottajia 2549 kappaletta. Näistä 1650 sai korvauksia sekä taiteilijoina että tuottajia. Lisäksi tehtiin yli 12 000 suoritusta ulkomaisille taiteilijoille ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kautta.

  Tämän lisäksi seuraavalle tilikaudelle siirtyi maksuteknisistä syistä 1,1 miljoonan euron korvausten maksu sekä 4,9 miljoonaa euroa lähinnä ulkomaisten äänitteiden korvauksia, joiden osalta oikeudenhaltijatietoja vielä selvitetään. Vuonna 2017 tilitettiin pääosin vuonna 2016 kerättyjä korvauksia.

  Gramex keräsi 2017 korvauksia 23,9  milj. €. Suurimmat korvauserät tulivat radio- ja televisiokäytöstä (9,1milj. €),  taustamusiikista (9,4 milj. €), Internet- ja tietoverkko-käytöstä (2,6 milj €), yksityisen kopioinnin hyvityksestä (1,7 milj. €) ja ulkomailta tulleina korvauksina (0,7 milj. €).

  Gramexin arvot, missio ja visio

 • Gramexin strategia on vuodelta 2017. Tutustu strategiassa määriteltyihin arvoihin, missioon ja visoon.
 • Gramexin säännöt, valitusmenettelyt, avoimuusraportti, tietosuojaselosteet ja säädökset
 • Tutustu Gramexin sääntöihin, tilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin ja valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin.  Gramexin toiminta pohjautuu tekijänoikeuslakiin ja sen toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.