Etusivu » Tietoa Gramexista » Avoimuusraportti » Yhteishallinnointiin liittyvien valitusten käsittely ja riitojen ratkaisu

Yhteishallinnointiin liittyvien valitusten käsittely ja riitojen ratkaiseminen

 

Valitusten käsittely Gramexissa

Mikäli olet Gramexin edustama oikeudenhaltija, Gramexin jäsen tai toinen yhteishallinnointiorganisaatio ja haluat saattaa Gramexin käsittelyyn valituksen sen menettelystä, laiminlyönnistä tai päätöksestä, jolla on vaikutus sinun yhteishallinnointilain mukaisiin oikeuksiin tai etuihin, voit tehdä asiasta Gramexille kirjallisen valituksen.

Valituksen käsittelee yhdistyksen toimisto toimitusjohtajan johdolla. Mikäli toimitusjohtaja katsoo valituksen olevan luonteeltaan sellainen, että se tulee käsitellä hallituksen asettamassa toimikunnassa, osoittaa toimitusjohtaja valituksen käsittelyn hallitukselle, joka asettaa toimikunnan käsittelemään valitusta.

Valituksesta laaditaan kirjallinen päätös kohtuullisessa ajassa ja siitä tiedotetaan valittajaa kirjallisesti.

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Suomen lainsäädännön mukaan kaikki riidat, joissa sovinto on sallittu, voidaan ratkaista vaihtoehtoisissa riitojenratkaisumenettelyissä, jos asiasta niin sovitaan osapuolten kesken. Tavallisimmat menettelyt ovat sovintomenettely ja välimiesmenettely. Muun muassa Keskuskauppakamari ja Suomen asianajajaliitto tarjoavat sovintomenettelypalveluja.

Välimiesmenettely on erityisesti liike-elämän riitoihin tarkoitettu nopea ja luottamuksellinen vaihtoehto. Välitystuomio on osapuolia oikeudellisesti sitova täytäntöönpanokelpoinen ratkaisu. Tekijänoikeuslain mukaan tietyt Gramexin hallinnoimia korvauksia koskevat asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa välimiesmenettelyssä, mikäli asianosainen ei siitä kieltäydy.

Riidanratkaisu tuomioistuimessa

Yhteishallinnointilain 67 §:ssä säädetään siitä, missä tuomioistuimessa yhteishallinnointia koskeva riita ratkaistaan.

Käräjäoikeudessa käsitellään yhteishallinnointilain 3-6 sekä 8 lukuun perustuvat riita-asiat. Näissä luvuissa säädetään jäsenten oikeuksista ja yhteishallinnointiorganisaatiossa tapahtuvasta päätöksenteosta, jäsenten ja oikeudenhaltijoiden etujen valvonnasta, tekijänoikeuskorvausten hallinnoinnista, yhteishallinnointiorganisaatioiden välisistä suhteista sekä yhteishallinnointiorganisaation avoimuudesta ja tiedonantovelvoitteista.

Markkinaoikeudessa käsitellään yhteishallinnointilain 2, 7 ja 9 lukuun perustuvat riita-asiat. Näissä luvuissa säädetään oikeudenhaltijoiden oikeuksista, yhteishallinnointiorganisaation suhteesta käyttäjiin sekä usean valtion alueen kattavien sävellysteosten verkko-oikeuksien lisensiointia.

Lue lisää opetus- ja kulttuuriministeriön sivulta (ks. kohta riitojen ratkaisu)