Etusivu » Tietoa Gramexista

Tietoa  Gramexista

Tahdomme tehdä musiikin käytön helpoksi.Tekijänoikeuskorvaukset ovat elintärkeitä kotimaiselle musiikille. Esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille ne kerää Gramex. Gramex palvelee sekä korvausten maksajia että  saajia. Kun laki edellyttää käyttölupaa ja korvausten maksua, Gramex auttaa asian hoitamisessa.

Gramex-korvauksia kerätään, kun äänitemusiikkia esitetään julkisesti, tallennetaan muuhun kuin yksityiskäyttöön tai kun musiikkivideoita esitetään julkisesti. Vuonna 2016 Gramex-korvauksia kertyi noin 24,4 miljoonaa euroa ja Gramex jakoi 17,8 miljoonaa euroa.  Korvauksia sai  vajaat 12 000 taiteilijaa,  3 300 tuottajaa sekä noin 30 000 ulkomaisten järjestöjen edustamaa taiteilija-asiakasta.

Päätösvalta muusikoilla ja tuottajilla. Gramex  edustaa noin 60 000 kotimaista ja lukemattomia  ulkomaisia  oikeudenhaltijoita. Gramexin asiakkaana on yli 30 000 musiikkia käyttävää yritystä ja yhteisöä.

Yleishyödyllinen yhdistys. Gramex on voittoa tuottamaton rekisteröity yhdistys. Gramexin hallituksessa päätösvaltaa käyttävät muusikkojen ja tuottajien edustajat. Hallitus toimii myös yhteishallinnointilain 15 §:n mukaisena valvontaelimenä. Gramexin säännöissä määritellään, miten Gramex toimii. Lainsäädännön puolella Gramexin toimintaa säätelee laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista.

Laissa sanotaan, mistä korvaus. Tekijänoikeusjärjestö ei päätä siitä, mihin tarvitaan lupa. Korvauksia maksavat mm.  radioasemat, taustamusiikkia käyttävät kaupat ja laitokset, taustamusiikkikoosteiden tallentajat sekä av-tuottajat.

Edistämme kotimaista musiikkia. Tekijänoikeuskorvausten jakamisen lisäksi Gramex kuuluu mm.  Musiikin Edistämissäätiö MES:in, Music Finlandin, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen sekä Finnish Music Quarterlyn rahoittajiin.

Lisätietoja alla

Klikkaa lisätietoa

 • Mikä on esittävä taiteilija, äänitteen tuottaja ja äänite?
 • Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi, on sellainen henkilö, jonka esitys on tallennettu äänitteelle - esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari tai äänikirjan lukija.

  Äänitteen tuottaja ei tässä tarkoita taiteellista tai studiotuottajaa. Gramexin tilityssäännön määritelmän mukaan tuottaja on "se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka aloitteesta ja vastuulla esityksen ääni tai muu ääni tai ääntä edustavat merkit ensikertaa tallennetaan".  Termillä tarkoitetaan siis sitä henkilöä, yritystä tai yhteisöä, joka äänitysvaiheessa "maksaa viulut". Tuottaja voi olla esimerkiksi levy-yhtiö. Alkuperäinen tuottaja voi sopimuksella myös siirtää oikeutensa toiselle taholle. Lue tästä lisää tuottaja-sivulta.

  Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla esimerkiksi cd-levy, MP3-tallenne, ääninauha tai vaikkapa tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.
 • Gramex järjestönä, hallitus ja säännöt
 • Gramex on voittoa tuottamaton yleishyödyllinen yhdistys. Sen jäsenjärjestöjä ovat Suomen muusikkojen liitto ry, Musiikkituottajat IFPI FInland ry ja Solo ry.Lue lisää: Gramexin säännöt,  Gramexin hallitus ja Gramexia koskevia lakipykäliä
 • Gramexkorvauksia kerätään Suomesta ja ulkomailta
 • Gramex hallinnoi asiakkaidensa äänitteisiin ja musiikkivideoihin liittyviä taloudellisia oikeuksia.  Gramex kerää korvauksia, kun niitä esitetään julkisesti esimerkiksi radiossa, televisiossa, yleisötilaisuudessa tai asiakas- tai työtiloissa tai kun äänitteestä tehdään kopioita muuhun kuin yksityiskäyttöön.

  Vastavuoroisuussopimuksien nojalla Gramex saa korvaustuloja myös ulkomailta suomalaisille asiakkailleen. Samalla Gramex kerää Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille.
 • Lupia  esittämiseen, tallentamiseen ja av-tuotantoihin
 • Gramexilta voi ostaa sopimuksia/lupia äänitteiden ja musiikkivideoiden julkiseen esittämiseen, joko paikan päällä olevalle yleisölle tai sähköisessä mediassa. Lisäksi Gramexilta saa  äänitteiden tallennuslupia, kun haluat tehdä esimerkiksi taustanmusiikkitallenteen ravintolaan tai kauppaan tai haluat käyttää musiikkia tv-sarjassa tms. av-tuotannoissa.
 • Gramexilla ei ole valtuutta  antaa musiikkilupia kaikkiin käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi mainoksiin emme voi lisensoida musiikkia. On myös muita  käyttötapoja, joissa muusikot ja levy-yhtiöt ovat pidättäneet itselleen vallan päättää luvista itse.  Henkilöstömme neuvoo asiassa.

 • Äänitteen suoja-aika
 • Äänitteen suoja-aika on rajattu. Tiettyä ikää vanhemmista äänitteistä ei kerätä korvauksia. Esittävän taiteilijan ja äänitteen tuottajan suoja-aika lasketaan äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. 

  Tänä vuonna tehtävän äänitteen suoja-aika on 70 vuotta. Aiemmin suoja-aika oli vain 50 vuotta. Vanhojen äänitteiden osalta on menossa siirtymäaika, jonka kuluessa suoja-aika pitenee asteittain 50 vuodesta 70 vuoteen.  Pidennys koskee  niitä äänitteitä, jotka olivat lain voimaan tullessa (2013) suojattuja.

  Nyrkkisääntönä voikin pitää sitä, että jos äänite  äänitettiin tai julkaistiin vuonna 1963 tai myöhemmin, se pysyy suojan piirissä seuraavat parikymmentä vuotta (70-vuotiaaksi).  Jos se oli julkaistu ja äänitetty vuonna 1962 tai aiemmin, se ei ole enää nytkään suojattu.   Teosto-oikeudet sen sävellysten, sovitusten ja sanoitusten osalta voivat toki olla yhä voimassa.
 • Kerättyjen korvausten välittäminen niihin oikeutetuille
 • Gramex tilittää korvaukset kotimaahan valtaosin korvausten keräämistä seuraavana vuonna.

  Äänitemusiikin korvauksista puolet tilitetään tuottajille ja puolet taiteilijoille. Ne tilitetään sen mukaan, paljonko radioasemat ovat soittaneet eri kappaleita. Radiot raportoivat käyttämänsä musiikin yksityiskohtaisesti kappale kappaleelta sekunnin tarkkuudella.

  Pienin tilitettävä korvaus on nykyisin 10 euroa. Jos yhden vuoden korvaus ei yllä tähän, vuosikorvauksia kerätään yhteen enintään kolmen vuoden osalta. Gramex perii taiteilijoiden korvauksista ennakonpidätyksen toimitettavaksi verottajalle.

  Gramexilla on monien maiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa vastavuoroisuussopimuksia, joiden perusteella suomalainen taiteilija saa Gramexin kautta korvauksia myös ulkomailta.
 • Vuonna 2016 kerätyt ja tilitetyt korvaukset
 • Gramex jakoi vuonna 2016 korvauksia yhteensä 17,8  miljoonaa euroa. Kotimaiselle musiikille tästä meni valtaosa eli  noin 10,4 miljoonaa euroa.  Gramexin suorien taiteilija-asiakkaiden keskimääräinen korvaus oli 446 euroa vuodessa  ja tuottajien 2940 euroa vuodessa. Ulkomaisten järjestöjen kautta tehtyjen muusikkotilitysten keskiarvo oli 90 euroa.

  Korvauksia maksettiin 11 894 taiteilija-asiakkalle, 3337 tuottaja-asiakkaalle ja noin 30 000 oikeudenhaltijalle ulkomaisten järjestöjen kautta. Korvaukset maksetaan kertymävuoden jälkeen yksilöllisesti sen mukaan kun kappaleiden soitto- ja käyttömäärät on ensin selvitetty ja korvaukset kohdistettu eri kappaleille.

  Gramex keräsi 2016 korvauksia 24,4  milj. €. Suurimmat korvauserät tulivat medialisensoinnista (11,2 milj),  äänitemusiikin julkisesta esittämisestä (9,7 milj. €)  Loput kertyivät ulkomaisista korvauksista (0,4 milj) ja yksityisen kopioinnin hyvityksestä  (3,1 milj).

  Suurin osa ulkomaisista korvauksista maksettiin edustussopimusten nojalla suomalaisille yhtiöille. Korvaussumma jakaantuu tasan taiteilijoiden ja tuottajien kesken.

 • Gramexin arvot, missio ja visio
 • Gramexin strategia on vuodelta 2017.  Tutustu järjestön arvoihin, toiminta-ajatukseen eli missioon ja visioon. > Lue lisää
 • Gramexin vuosikertomukset  ja  rekisteriselosteet
 • Tutustu Gramexin vuosikertomuksiin. Ne ovat ladattavissa alla olevan  linkin kautta välittömästi julkaisun jälkeen.
  > Linkki vuosikertomuksiin.
  Tekijänoikeusjärjestön toiminnassa muodostuu  rekistereitä sekä korvauksen saajista että niiden maksajista. Voit toteuttaa lain mukaisen oikeutesi selvittää, mitä tietoa sinusta on rekistereissämme.
  >Gramexin rekisteriselosteet