Etusivu » Taiteilijat ja tuottajat » Tuottajainfo » Tee ääniteilmoitus

Tee ääniteilmoitus, tässä täyttöohjeet

Täytä alla olevasta linkistä aukeava ääniteilmoitus ja lähetä meille joko meilin liitetiedostona kirjeellä Linkin jälkeen on ohjeet sen täyttämiseen, täyttömalli sekä tiedot, miten sen lähetät.

> Täytettävä ääniteilmoituslomake

Ääniteilmoituksen täyttäminen vaatii että koneellasi on Adobe Reader-ohjelma. Lataat ohjelman maksutta tästä: Adobe Reader.  Voit myös tulostaa lomakkeen ja täyttää sen käsin.

Helpointa on lähettää tallennettu ääniteilmoitus sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: tilitys(at)gramex.fi

Ääniteilmoitus tulee palauttaa asianmukaisesti täytettynä viimeistään äänitteen julkaisukuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Ääniteilmoituksen yhteystietojen perusteella lähetämme uusille asiakkaille (sekä tuottajille että taiteilijoille) asiakassopimukset.

Täyttöohjeet

Katso mallia oheisesta pdf:stä,  samalla kun luet alla olevat ohjeet:  Malli (pdf).

1 Äänitteen etikettitiedot tulee liittää ääniteilmoituksen mukaan. Esim. kopio cd-levyn kansilehdestä.

2 Ääniteilmoituksella ilmoitetaan studiotapahtumiin perustuvat esittäjätiedot urakohtaisesti.

3 Jokaisen esiintyjän kohdalla on erikseen mainittava, esiintyykö hän solistina, muusikkona vai kapellimestarina ja montako taiteilijaosuutta hän on esittänyt. (ks. Gramexin tilityssäännöt).

4 Lisäksi siinä pitää kertoa mm. kuka on levyn tuottaja, yhtyeen nimi, levykoodi, taiteilijoiden nimet ja gramex-numerot

Mitä ilmoituksessa oltava

Ääniteilmoituksessa tulee ilmetä mm. seuraavat tiedot; kts oheinen Malli (pdf). [Huom: Jos luet tätä iPadilla, lataa  malli iBooksiin, joillakin Applen laitteilla  pdf:n malliteksti ei  yhteensopimattomuusongelmien vuoksi näy.]

Tuottaja on se taho joka vastaa äänitteeseen liittyvistä velvoitteista, esim. muusikkopalkkioista, studiokuluista ym. kustannuksista. Tuottaja voi olla yksityinen henkilö, rekisteröity yhtiö tai yhdistys. Jos kyseessä on ns. yhteistuotanto (=useampi henkilö ja/tai yhtiö yhdessä) on kaikkien osapuolten nimet sekä osuusprosentit mainittava. Osapuolten allekirjoittama yhteistuotantosopimus on lähetettävä ääniteilmoituksen liitteenä.

Yhtyeen tai kokoonpanon nimi on mainittava. Yhtye voi jakaa solisti- ja muusikko-osuutensa tasan mikäli uralla ei esiinny yhtyeen ulkopuolisia muusikoita. Yhtyeen jäsenten on yhdessä allekirjoitettava tasajakosopimus. Jos uralla on kapellimestariosuuksia tasajako ei ole mahdollinen.

Levykoodi on välttämätön. (Tämä on sama koodi kuin Teoston tarvitsema "tuottajan äänitteelle antama tunnus".) Levykoodin äänitteelle antaa tuottaja itse. Tavallisesti koodi on kirjain-numero-yhdistelmä (esim. BÖCD 01). Toivottavaa olisi mahdollisimman omaperäinen koodi, jonka maksimi-pituus on 19 merkkiä. HUOM! Levykoodi on koko äänitteen koodi, toisin kuin ISRC-koodi joka on kappalekohtainen (ISRC-koodi tulee pyytää Musiikkituottajat - IFPI Finland ry:stä).

Kaikki singlet ja radiopromot on ilmoitettava. Myös näihin on merkittävä levykoodi.

Taiteilijoiden tiedot. Taiteilijoista on ilmoitettava nimi ja Gramex-numero. Huom: ellei taiteilijalla ole Gramex-numeroa, ilmoita osoitetieto sekä syntymäaika.  Osoite on välttämätön, koska postitamme hänelle  Gramex-sopimuksen allekirjoitettavaksi.

Yhdistys. Jos esittäjänä on kuoro tai esim. sinfoniaorkesteri joka toimii jonkin yhdistyksen alaisena, voivat kuoron/orkesterin jäsenet valtakirjalla ilmoittaa Gramexille jos haluavat että mahdollisesti kertyvät korvaukset tilitetään kyseiselle yhdistykselle (tässä tapauksessa yhdistys liittyy Gramexin asiakkaaksi, eikä jokainen laulaja/soittaja erikseen). Tällöin ääniteilmoituksen taiteilijajakoon merkitään vain kuoron nimi sekä taiteilijoiden lukumäärä jokaiselle uralle.

LKM-sarake: Kuoron tai orkesterin esiintyjien lukumäärä on ilmoitettava jokaiselle uralle erikseen. Kapellimestarin on ilmoitettava samanaikaisesti johtamiensa henkilöiden lukumäärä urakohtaisesti. Lukumäärään ei lasketa kapellimestarin mahdollisia omia solisti- tai muusikkosuorituksia. Jos kapellimestari johtaa samalla uralla useampia esityksiä, on ilmoitettava ainoastaan suurimman kokoonpanon lukumäärä."

Konemuusikko. Lue Gramexlehden artikkeli tästä linkistä: Stemmaako konebiisin Gramex-ilmoitus? (pdf) (ohjeita ääniteilmoituksen täyttämisestä konemusiikin tekijälle.)