Etusivu » Taiteilijat ja tuottajat » Tuottajainfo » Musiikkivideot

Musiikkivideot

Musiikkivideon julkiseen esittämiseen ja TV-käyttöön tarvitaan lupa ja se oikeuttaa  korvaukseen. Korvausten saaminen edellyttää, että tuottaja  - käytännössä levy-yhtiö -  on tehnyt videosta ilmoituksen Gramexille.

Musiikkivideo on tekijänoikeuslain silmissä elokuvateos. Sen julkiseen esittämiseen tarvitaan lupa, jonka saa Gramexin kautta.

Tämä koskee sekä videon esittämistä läsnäolevalle yleisölle (esim. ravintolassa, asiakastilassa tai konsertin väliajalla), videon käyttöä osana tv-ohjelmaa sekä tällaisen videoita sisältävän tv-kanavan (esim. MTV) pysyväisluonteista esittämistä yleisölle avoimissa tiloissa ja tilaisuuksissa.

Tuottajan oikeudet

Lainsäädäntömme asettaa videolla esiintyvät muusikot ja videon tuottajan jonkin verran eri asemaan. Koska musiikkivideo on elokuvateos, musiikkivideon tuottajalla on samat oikeudet kuin elokuvatuottajalla eli häneltä pitää hankkia lupa musiikkivideon julkiseen esittämiseen. Käytännössä levy-yhtiöt hallinnoivat musiikkivideoiden tuottaja-oikeuksia. Luvat heidän puolestaan saa Gramexilta.

Muusikon oikeudet

Vuonna 2006 voimaan tulleen lainmuutoksen jälkeen muusikolla on oikeus korvaukseen, jos julkisisissa tiloissa, televisiossa tai Internetissä esitetään Suomessa äänitettyä ja jossain ETA-maassa kuvattua, kaupallisesti julkaistua kuvallista musiikkitallennetta.

Muusikoiden korvausoikeus on tarkoin rajattu. Kahden ehdon tulee täyttyä:

1) musiikkivideon sisältämän äänitteen tulee olla äänitetty Suomessa ja

2) musiikkivideon tulee olla kuvattu Suomessa tai muualla ETA-alueella.

Opetusministeriö on nimetty Gramexin järjestöksi, joka kerää ja tilittää musiikkivideon esityskorvaukset muusikoille. Gramex palvelee musiikkivideon käyttäjää siis sekä tuottajien että muusikoiden puolesta.

Korvausten saanti edellyttää ilmoitusta

Jos ääniotteestäsi on tehty musiikkivideo, se tulee ilmoittaa Gramexille. Oheisen linkin kautta voit tulostaa musiikkivideoilmoituksen. Korvausten saaminen edellyttää musiikkivideoilmoituksen tekemistä. Jos äänitteestänne on tehty musiikkivideo, tee siitä välittömästi ilmoitus oheisella tulostettavalla lomakkeella.

> Musiikkivideoilmoitus (pdf)