Etusivu » Taiteilijat ja tuottajat » Tuottajainfo

Lisätietoa äänitteen tuottajalle

Äänitteen tuottaja on Gramexin tilityssäännön mukaan "se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka aloitteesta ja vastuulla esityksen ääni tai muu ääni tai ääntä edustavat merkit ensikertaa tallennetaan". Termillä ei siis tarkoiteta ns. taiteellista tuottajaa vaan pitkälti sitä tahoa, joka äänitysvaiheessa "maksaa viulut". Tuottajana voi olla esimerkiksi levy-yhtiö.

Sana "äänite" tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävä tallenntta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa, USB-tikulla tai striimauspalvelussa oleva äänitiedosto

Teimme joitakin vuosia sitten uusia tuottajia varten oppaan, jossa on perustietoa äänitetuottajille tarpeellisista asioista. > Lataa tuottajan opas

Ääniteilmoitus

Kun äänite on julkaistu, tuottajan velvollisuutena on tehdä ääniteilmoitus seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Ilmoitus on välttämätön. Ilman sitä Gramex-korvauksia ei pystytä maksamaan taiteilijoille eikä tuottajalle. Ääniteilmoitus tulee tehdä kaikista tallenteista, myös singleistä ja radiopromoista. > Tee ääniteilmoitus, lomake ja ohjeet

Musiikkivideot

Musiikkivideot ovat lain silmissä elokuvateoksia. Musiikkivideon tuottajalla on musiikkivideoon nähden samanlaiset oikeudet kuin elokuvatuottajalla elokuvaan. Gramex ja Musiikkituottajat ovat sopineet yhteistyöstä korvausten ja lupien osalta. Lue lisää   > Musiikkivideot.

Oikeuksien siirto

Oikeus Gramex-korvaukseen on alkuperäisellä tuottajalla. Tämä voi kuitenkin siirtää oikeutensa toiselle. Siirto on tehtävä kirjallisesti ja sopimus (katso tästä pdf-muodossa) toimitettava Gramexiin.

Yhteistuotanto

Mikäli useampi henkilö tai yhteisö tuottaa äänitteen yhdessä, kyseessä on ns. yhteistuotanto (katso tästä pdf). Kaikkien osapuolten on silloin allekirjoitettava yhteistuotantosopimus, josta ilmenevät eri osapuolet ja näiden osuusprosentit. Tämä sopimus toimitetaan Gramexiin ääniteilmoituksen kanssa.


Tuottajalle tärkeää infoa on myös sivulla ”Taiteilijat ja tuottajat”.

Me palvelemme Sinua:


Lisätietoa

 • Mikä on esittävä taiteilija ja tuottaja?
 • Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi, on sellainen henkilö, jonka esitys on tallennettu äänitteelle  -  esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari  tai äänikirjan lukija.

  Äänitteen tuottaja on se henkilö, yritys tai yhteisö, joka vastaa esityksen  ensitallennuksesta. Kansankielellä sanottuna tuottaja on se, joka äänitysvaiheessa maksaa viulut. Termi ei siis viittaa taiteelliseen tuottajaan. Tuottajana voi olla esimerkiksi levy-yhtiö.
 • Mikä on  äänite?
 • Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla esimerkiksi cd-levy, MP3-tallenne, ääninauha tai vaikkapa tietokoneen muistissa, pilvessä tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.
 • Mistä Gramexkorvauksia kerätään
 • Gramex hallinnoi asiakkaidensa äänitteisiin ja musiikkivideoihin liittyviä taloudellisia oikeuksia.  Gramex kerää korvauksia siitä, kun äänitettä  tai musiikkivideota esitetään julkisesti esimerkiksi mediassa, yleisötilaisuudessa tai asiakastiloissa sekä kun äänitettä kopioidaan muuhun kuin yksityiskäyttöön.  

  Gramex saa kotimaisille asiakkailleen korvaustuloja myös ulkomailta ja kerää vastaavasti Suomesta korvauksia myös ulkomaisille taiteilijoille. > Lisätietoja  ulkomaan korvauksista
 • Gramex hoitaa veronpidätykset
 • Kun Gramex tilittää korvauksia asiakkailleen, Gramex hoitaa ennakkoveronpidätykset. Jos korvauksensaaja haluaa vaikuttaa veronpidätysprosenttiin, hänen tulee toimittaa Gramexille prosenttiverokirja.
 • Äänitteen suoja-aika 70 vuotta
 • Äänitteen suoja-aika on rajattu. Tiettyä ikää vanhemmista äänitteistä ei kerätä korvauksia. Esittävän taiteilijan ja äänitteen tuottajan suoja-aika on 70 vuotta äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta.

  Vanhojen äänitteiden suoja-ajan suhteen on menossa siirtymäaika, jonka kuluessa suoja-aika pitenee 50 vuodesta 70 vuoteen. Pidennys astuu voimaan asteittain ja koskee vain niitä  äänitteitä, jotka  olivat lain voimaan tullessa suojattuja. Raja kulkee vuodessa 1963. Jos äänite on äänitetttiin  tai julkaistiin vuonna 1963 tai myöhemmin, sen suoja on 70-vuotta. Ennen vuotta 1963 tehdyt äänitteet eivät enää ole muusikoiden ja tuottajien osalta suojattuja. Säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien eli Teosto-korvausten osalta ne voivat sitä edelleen olla.
 • Kerättyjen korvausten tilittäminen
 • Gramex tilittää  korvaukset kotimaahan valtaosin korvausten keräämistä seuraavana vuonna.  Korvaukset jaetaan yhtyeen jäsenten ja tuottajan kesken tilityssäännön mukaan  > Tutustu tilityssääntöön.

  Äänitteelle kertyneistä korvauksista puolet tilitetään tuottajille ja puolet taiteilijoille. Ne tilitetään sen mukaan,  paljonko kauppaleita on soitettu. Radiot raportoivat käyttämänsä musiikin yksityiskohtaisesti kappale kappaleelta sekunnin tarkkuudella.

  Pienin tilitettävä korvaus on nykyisin 10 euroa. Jos yhden vuoden korvaus ei yllä tähän, vuosikorvauksia kerätään yhteen enintään kolmen vuoden osalta.  Gramex perii taiteilijoiden korvauksista ennakonpidätyksen toimitettavaksi verottajalle.

  Gramexilla on monien maiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa vastavuoroisuussopimuksia, joiden perusteella Gramexin kautta saa korvauksia ulkomailta. > Lue lisää
 • Ilman tuottajan ääniteilmoitusta korvauksia ei voi jakaa
 • Korvausten tilitys edellyttää sitä, että äänitteestä on tehty Gramexille äänite-ilmoitus,  musiikkivideosta musiikkivideoilmoitus ja että taiteilija/tuottaja on tehnyt Gramexin kanssa asiakassopimuksen. > Ääniteilmoitus-kaavake tästä