Etusivu » Taiteilijat ja tuottajat » Taiteilijat ja tuottajat jatkosivu

Gramex palvelee taiteilijaa ja tuottajaa

Asiakassopimuksella asiakas valtuuttaa Gramexin valvomaan sopimuksen mukaisia tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksiaan. Gramexin palvelu sisältää mm. korvausten keräämistä, käyttölupien myöntämistä, Suomesta ja ulkomailta kertyneiden korvausten tilitystä  sekä edunvalvontaa.

Gramex ei  hallinnoi kaikkia oikeuksia. Gramex saa asiakkailtaan rajatun valtuuden hoitaa asioita.  Gramex ei esimerkiksi myönnä lupia äänitteiden tai musiikkivideoiden myyntiin tai suoratoistoon eikä mainoskäyttöön.

Korvaukset myös ulkomailta. Gramex hoitaa ulkomaankorvaukset yli 30 maasta, Suomen kielellä ja pienillä hallintokuluilla. > Lue lisää.

Korvausten jako esiintyjien ja tuottajan välillä. Äänitteelle kertyneistä korvauksista puolet tilitetään tuottajille ja puolet taiteilijoille.  Taiteilijoiden kesken korvaukset jaetaan tilityssäännön mukaan, huomoiden mm. montako soitto-osuutta kullakin on biisissä ja onko joku ilmoitettu solistiksi. > Tutustu tilityssääntöön, joka määrittää  jako-osuudet  

Muuta tietoa muusikoille ja tuottajille.
Sivuiltamme löytyy muusikoille tärkeitä lisätietoja mm. tekijänoikeuksien periytymisestä ja  musiikkivideokorvauksista ja uudesta yhteishallinnointilaista.  Lue, miten ja missä tilanteissa voit käyttää hyväksesi  yhteishallinnointilain mukaista valitusmenettelyä. Tuottajille on lisätietoa  linkistä  > Lisätietoa tuottajille.

Gramex-korvausten keräämisestä ja tilittämisestä saat lisätietoa jatkamalla lukemista: > Lue lisää

 


Usein esitettyjä kysymyksiä

 • Mikä on esittävä taiteilija ja tuottaja?
 • Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi,  on sellainen henkilö,  jonka esitys on tallennettu äänitteelle  -  esimerkiksi muusikko, solisti,  taustalaulaja, kapellimestari  tai äänikirjan lukija.

  Äänitteen tuottaja on se henkilö, yritys tai yhteisö, joka vastaa esityksen ensitallennuksesta. Kansankielellä sanottuna tuottaja on se, joka äänitysvaiheessa maksaa viulut. Termi ei viittaa taiteelliseen tuottajaan. Tuottajana voi olla esimerkiksi levy-yhtiö.
 • Mikä on  äänite?
 • Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla esimerkiksi cd-levy, MP3-tallenne, ääninauha tai  vaikkapa tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.
 • Mistä Gramexkorvauksia kerätään
 • Gramex hallinnoi asiakkaidensa äänitteisiin ja musiikkivideoihin liittyviä taloudellisia oikeuksia.  Gramex kerää korvauksia siitä, kun äänitettä  tai musiikkivideota esitetään julkisesti esimerkiksi radiossa, televisiossa, yleisötilaisuudessa tai asiakas- tai työtiloissa tai kun äänitteestä tehdään kopioita muuhun kuin yksityiskäyttöön.  

  Gramex saa korvaustuloja myös ulkomailta suomalaisille asiakkailleen. Samalla Gramex kerää Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. > Lisätietoja  ulkomaan korvauksista
 • Gramex hoitaa veronpidätykset
 • Kun Gramex tilittää korvauksia asiakkailleen, Gramex hoitaa ennakoveronpidätykset. Jos korvauksensaaja haluaa vaikuttaa pidätysprosenttiin, hänen tulee toimittaa Gramexille prosenttiverokirja.
 • Äänitteen suoja-aika 70 vuotta
 • Äänitteen suoja-aika on rajattu. Tiettyä ikää vanhemmista äänitteistä ei kerätä korvauksia. Esittävän taiteilijan ja äänitteen tuottajan suoja-aika lasketaan äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Tänä vuonna tehtävän äänitteen suoja-aika on 70 vuotta.

  Vanhojen äänitteiden suoja-ajan suhteen on menossa siirtymäaika, jonka kuluessa suoja-aika pitenee 50 vuodesta 70 vuoteen.  Pidennys astuu voimaan asteittain ja koskee sellaisia äänitteitä, jotka  olivat lain voimaan tullessa edelleen suojattuja.  Nyrkkisääntönä voi siis todeta, että jos äänite on äänitetttiin  tai julkaistiin vuonna 1963 tai myöhemmin, sen suoja on 70-vuotta.
 • Kerättyjen korvausten tilittäminen
 • Gramex tilittää  korvaukset kotimaahan valtaosin korvausten keräämistä seuraavana vuonna.  Korvaukset jaetaan yhtyeen jäsenten ja tuottajan kesken tilityssäännön mukaan  > Tutustu tilityssääntöön.

  Äänitteelle kertyneistä korvauksista puolet tilitetään tuottajille ja puolet taiteilijoille. Ne tilitetään sen mukaan,  paljonko  radioasemat ovat soittaneet eri kappaleita. Radiot raportoivat käyttämänsä musiikin yksityiskohtaisesti kappale kappaleelta sekunnin tarkkuudella.

  Pienin tilitettävä korvaus on nykyisin 10 euroa. Jos yhden vuoden korvaus ei yllä tähän, vuosikorvauksia kerätään yhteen enintään kolmen vuoden osalta.  Gramex perii taiteilijoiden korvauksista ennakonpidätyksen toimitettavaksi verottajalle.

  Gramexilla on monien maiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa vastavuoroisuussopimuksia, joiden perusteella Gramexin kautta saa korvauksia ulkomailta. > Lue lisää
 • Ilman tuottajan ääniteilmoitusta korvauksia ei voi jakaa
 • Korvausten tilitys edellyttää sitä, että äänitteestä on tehty Gramexille äänite-ilmoitus,  musiikkivideosta musiikkivideoilmoitus ja että taiteilija/tuottaja on tehnyt Gramexin kanssa asiakassopimuksen. > Ääniteilmoitus-kaavake tästä