Etusivu » Taiteilijat ja tuottajat » Oikeudenhaltijan tavoittaminen ja tunnistaminen

Gramexin oikeudenhaltijoiden tunnistaminen ja tavoittaminen

Tietolähteet. Gramexin oikeudenhaltija tekee Gramexille ääniteilmoituksen, joka pitää sisällään tiedot niin äänitteen tuottajasta kuin jokaisesta yksittäisellä äänitteen uralle esiintyvästä taiteilijasta. Käytännössä ääniteilmoituksen tekee äänitteen tuottaja. Näin toimitettujen tietojen avulla ja perusteella muodostuvat Gramexin oikeudenhaltijarekisterin ja äänitetietokannan tiedot Suomessa tuotetuista äänitteistä ja niillä olevista oikeudenhaltijoista.

Gramex saa valtaosan ulkomaisten äänitteiden oikeudenhaltijatiedoista sekä ulkomaisilta tekijänoikeusjärjestöiltä että ulkomaisilta oikeudenhaltijoilta tai heidän edustajiltaan suoraan. Nämä oikeudenhaltijatiedot pitävät sisällään myös oikeudenhaltijoiden yksilöinti- ja yhteystiedot. Edellä kerrotun lisäksi Gramex kerää yksittäisiin äänitteisiin liittyviä äänite- ja oikeudenhaltijatietoja avoimista tietolähteistä ja käyttäjien käyttöraporteista.

Käyttötapahtumien kohdistaminen ja maksatus. Käyttäjien Gramexille toimittamien käyttöraporttien sisältämät äänitetiedot kohdistetaan Gramexin äänitetietokantaan, jonka kautta linkitetyt äänitteiden oikeudenhaltijatiedot yhdistyvät puolestaan yksittäisiin käyttötapahtumiin Gramexille suoritettujen tekijänoikeuskorvausten tilityslaskentaa varten.

Gramexin suorien oikeudenhaltija-asiakkaiden tavoittaminen ja tilitettyjen korvausten maksaminen tapahtuu pääsääntöisesti voimassa olevia oikeudenhaltijan yhteystietoja hyväksi käyttäen. Ulkomaiset tekijänoikeusjärjestöt saavat puolestaan käsiteltäväkseen yksilöllisen tilityksen piirissä olevien radiokanavien käyttöraporteista laadittavat erilaiset käyttötietotiedostot. Tämän jälkeen ulkomaiset järjestöt toimittavat Gramexille tilitystä ja maksatusta varten tiedot niistä oikeudenhaltijoista, joita järjestö kullakin yksilöidyllä äänitteellä edustaa.

Tuntemattomat oikeudenhaltijat. Kun äänitteen käyttövuoden päättymisestä on kulunut yksi vuosi, asettaa Gramex asiakassopimuksen tehneiden oikeudenhaltija-asiakkaidensa ja ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen saataville tiedot niistä korvauksiin oikeuttavista äänitteistä, joiden oikeudenhaltijatiedot ovat puutteelliset. Saataville saattaminen tapahtuu ensi sijaisesti MyGramex-portaalissa ja tietojen suoratoimituksella oikeudenhaltijoille.

Jos oikeudenhaltijoita ei ole tavoitettu kahden vuoden kuluessa sen käyttövuoden lopusta, jona tekijänoikeuskorvaus kerättiin, asettaa Gramex kotisivuilleen tiedot niistä korvauksiin oikeutetuista äänitteistä, joiden oikeudenhaltijatiedot ovat puutteelliset.