Etusivu » Taiteilijat ja tuottajat » Korvausten tilitys

Gramex-korvausten tilitys

Gramex tilittää korvauksia kolme kertaa vuodessa ja jakaa niitä (ns. maksatus)  oheisen aikataulun mukaisesti.  Vuoden 2018 tilitys- ja maksuaikataulut näkyvät alla olevasta kuvasta.

Perinteisesti Gramexilla on ollut ns. kesätilitys, jossa jaetaan pääosin esityskorvauksia ja ns. syystilitys, jossa jaetaan pääasiassa tallennuskorvauksia. Näiden rinnalle tulee nyt joulukuun tilitys, jossa jaetaan pääasiassa esityskorvauksia saman vuoden alkupuoliskolta.

Kehitys  aiempaan on suuri. Kun korvaukset ennen tilitettiin pääosin keräämistä seuraavana vuonna, jatkossa niitä päästään osaksi tilittämään jo keruuvuonna.Pienin tilitettävä erä
Pienin tilitettävä erä on nykyisin 10 euroa. Jos yhden vuoden korvaus ei yllä tähän, vuosikorvauksia kerätään yhteen enintään kolmen vuoden osalta.   > Tutustu tilityssääntöön

Korvausten kerääminen
Gramex-korvauksia kerätään siitä, kun äänitettä esitetään julkisesti esimerkiksi radiossa, televisiossa, yleisötilaisuudessa tai asiakas- tai työtiloissa tai kun siitä tehdään kopioita muuhun kuin yksityiskäyttöön.

Musiikkivideokorvaukset.
Edellisen lisäksi muusikoilla on oikeus korvauksiin, jos julkisissa tiloissa, televisiossa tai Internetissä esitetään Suomessa äänitettyä ja Suomessa tai jossain muussa ETA-maassa kuvattua kaupallisesti julkaistua musiikkivideota.

Gramex-oikeuksien periytyminen
Tutustu perikuntia  ja kuolinpesiä koskeviin säädöksiin ja  Gramexin palveluihin.  > Lue lisää

Oikeudet voimassa  70 vuotta
Esittävän taiteilijan  ja tuottajan oikeudet ovat voimassa 70 vuotta äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta.  Tämä koskee kaikkia vuonna 1963 tai sitä myöhemmin tehtyjä äänitteitä. Löydät hyödyllistä lisätietoa alta.

 Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

 • Mikä on esittävä taiteilija ja tuottaja?
 • Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi,  on sellainen henkilö,  jonka esitys on tallennettu äänitteelle  -  esimerkiksi muusikko, solisti,  taustalaulaja, kapellimestari  tai äänikirjan lukija. 

  Äänitteen tuottaja on se henkilö, yritys tai yhteisö, joka vastaa esityksen ensitallennuksesta. Kansankielellä sanottuna tuottaja on se, joka äänitysvaiheessa maksaa viulut. Termi ei viittaa taiteelliseen tuottajaan. Tuottajana voi olla esimerkiksi levy-yhtiö.
 • Mikä on  äänite?
 • Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla esimerkiksi cd-levy, MP3-tallenne, ääninauha tai  vaikkapa tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.
 • Mistä Gramexkorvauksia kerätään
 • Gramex hallinnoi asiakkaidensa äänitteisiin ja musiikkivideoihin liittyviä taloudellisia oikeuksia.  Gramex kerää korvauksia siitä, kun äänitettä  tai musiikkivideota esitetään julkisesti esimerkiksi radiossa, televisiossa, yleisötilaisuudessa tai asiakas- tai työtiloissa tai kun äänitteestä tehdään kopioita muuhun kuin yksityiskäyttöön.  

  Gramex saa korvaustuloja myös ulkomailta suomalaisille asiakkailleen. Samalla Gramex kerää Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. > Lisätietoja  ulkomaan korvauksista
 • Gramex hoitaa veronpidätykset
 • Kun Gramex tilittää korvauksia asiakkailleen, Gramex hoitaa ennakoveronpidätykset. Jos korvauksensaaja haluaa vaikuttaa pidätysprosenttiin, hänen tulee toimittaa Gramexille prosenttiverokirja.
 • Äänitteen suoja-aika 70 vuotta
 • Äänitteen suoja-aika on rajattu. Tiettyä ikää vanhemmista äänitteistä ei kerätä korvauksia. Esittävän taiteilijan ja äänitteen tuottajan suoja-aika lasketaan äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Tänä vuonna tehtävän äänitteen suoja-aika on 70 vuotta.

  Vanhojen äänitteiden suoja-ajan suhteen on menossa siirtymäaika, jonka kuluessa suoja-aika pitenee 50 vuodesta 70 vuoteen.  Pidennys astuu voimaan asteittain ja koskee sellaisia äänitteitä, jotka  olivat lain voimaan tullessa edelleen suojattuja.  Nyrkkisääntönä voi siis todeta, että jos äänite on äänitetttiin  tai julkaistiin vuonna 1963 tai myöhemmin, sen suoja on 70-vuotta.
 • Kerättyjen korvausten tilittäminen
 • Gramex tilittää  korvaukset kotimaahan valtaosin korvausten keräämistä seuraavana vuonna.  Korvaukset jaetaan yhtyeen jäsenten ja tuottajan kesken tilityssäännön mukaan  > Tutustu tilityssääntöön.

  Äänitteelle kertyneistä korvauksista puolet tilitetään tuottajille ja puolet taiteilijoille. Ne tilitetään sen mukaan,  paljonko  radioasemat ovat soittaneet eri kappaleita. Radiot raportoivat käyttämänsä musiikin yksityiskohtaisesti kappale kappaleelta sekunnin tarkkuudella. 

  Pienin tilitettävä korvaus on nykyisin 10 euroa. Jos yhden vuoden korvaus ei yllä tähän, vuosikorvauksia kerätään yhteen enintään kolmen vuoden osalta.  Gramex perii taiteilijoiden korvauksista ennakonpidätyksen toimitettavaksi verottajalle.

  Gramexilla on monien maiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa vastavuoroisuussopimuksia, joiden perusteella Gramexin kautta saa korvauksia ulkomailta. > Lue lisää
 • Ilman tuottajan ääniteilmoitusta korvauksia ei voi jakaa
 • Korvausten tilitys edellyttää sitä, että äänitteestä on tehty Gramexille äänite-ilmoitus,  musiikkivideosta musiikkivideoilmoitus ja että taiteilija/tuottaja on tehnyt Gramexin kanssa asiakassopimuksen. > Ääniteilmoitus-kaavake tästä