Etusivu » Musiikin käyttöluvat » Musiikin tehotutkimuksia

Tutkittua tietoa musiikin vaikutuksesta

Tutkimusten mukaan oikein valittu musiikki saa asiakkaat viihtymään pitempään sekä kuluttamaan  enemmän rahaa.  Ei ole sama, mitä musiikkia soitetaan. Parhaiten vaikuttaa yrityksen brändiin istuva musiikki, jonka asiakkaat tunnistavat. Tuttujen artistien musiikki herättää muistoja ja tunteita.

Ruotsissa vuonna 2017 tehty tutkimus osoitti, että oikein valittu musiikki lisäsi myyntiä 4,8 prosentilla (Daunfeldt, HUIResearch ja Sound Track Your Brand, 2017). Taustamusiikin positiivinen vaikutus
näyttäytyy erityisen vahvasti, kun asiakas tunnistaa ja pitää soitetusta musiikista (Garlin & Owen 2006; Grewal et al., 2003).

Kun ruotsalaisessa kuluttajaelektroniikka-liikkeessä soi joulukuussa joulumusiikkia, asiakkaat viipyivät kaupassa keskimäärin kahdeksan minuuttia kauemmin ja kuluttivat 910 kruunua
enemmän verrattuna siihen, kun kaupassa ei ollut taustamusiikkia (Andersson, 2012).

Musiikin tehoa on mitattu useissa kansainvälisissä tutkimuksissa.  Taustalla on markkinointiguru Philip Kotlerin analyysi, että liikkeen atmosfääri -  äänimaailmasta sisustukseen ja tuoksuihin - on kokonaisuus, joka vaikuttaa kuluttajan viihtymiseen ja käytökseen (Atmosphere as a Marketing Tool. Journal of Retailing 49, Winter 1973).

Tutkimustuloksia lyhyesti

- Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa (Burleson, 1979) haastateltiin kauppojen asiakkaita. 70 % haastatelluista kertoi suosivansa liikkeitä, joissa on taustamusiikkia ja 63 % sanoi että taustamusiikkia soittavissa liikkeissä he todennäköisesti myös ostivat enemmän. Myös myymäläpäälliköiden kokemus oli vastaava, 76 % heistä oli sitä mieltä että taustamusiikki saa asiakkaat ostamaan enemmän.

- Tutkimuksessa (Walter, 1971) kohteena oli 336 yritystä ja työntekijöille suunnattu taustamusiikki. Valtaosa taustamusiikin käyttäjistä kertoi, että heidän kokemustensa mukaan taustamusiikki kehittää työmoraalia ja helpottaa työn yksitoikkoisuutta.

- Ronald E. Milliman (1982) teki 9 viikkoa kestävän tutkimuksen supermarketissa. Tutkimus osoitti, että rauhallinen taustamusiikki sai asiakkaat viipymään kaupassa pitempään ja mikä tärkeintä, myös kuluttamaan enemmän rahaa. Hiljainen ympäristö ja nopeatempoinen musiikki vaikuttivat päinvastaiseen suuntaan.

- Areni & Kim (1993) totesi tutkimuksessaan, että klassisen musiikin soittaminen tuotti merkitsevästi suuremman myynnin verrattuna top-40-listamusiikin käyttöön. Klassista musiikkia soitettaessa ihmiset valitsivat kalliimpia viinilaatuja.

- Yalch & Spangenbergin (1988) erikoistavarakaupan tutkimuksessa ilmeni, että nuoret asiakkaat raportoivat käyttäneensä enemmän rahaa taustamusiikin soidessa.

- Adrian North & David Hargreaves (1999) tutkivat ihmiset käyttäytymistä supermarketissa. Ranskalainen musiikki johti ranskalaisten viinien parempaan menekkiin ja saksalainen musiikki saksalaisten viinien parempaan menekkiin. Asiakkaat eivät tiedostaneet musiikin vaikutusta ostopäätökseensä.

- Yalch & Spangenbergin (2000, Washington University) simuloidussa ja valvotussa myymäläaluetutkimuksessa ilmeni, että taustamusiikin tyyppi vaikuttaa sekä siihen, kauanko asiakas viipyy liikkeessä että siihen, miten pitkäksi hän oleskelunsa kokee.

- Mattila &  Wirtz (2001), kun taustamusiikki  ja hajuste olivat toisiinsa sopivta, asiakkaat arvioivat ympäristön positiivisemmaksi ja harjoittivat enemmän lähestymis- ja impulssiostoskäyttäytymistä kuin tilanteessa, jossa nämä olivat ristiriidassa.

- El Sayed, Farrag & Belk (2003) Ostoskeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan taustamusiikki vaikutti mm. asiakkaiden mielihyvään ja innostukseen, jotka taas vaikuttivat ostohalukkuuteen.

- Spangenber, Grohman & Sprott (2005) havaitsivat tärkeäksi impulssien yhteensopivuuden:  kun jouluista musiikkia käytettiin jouluisen hajusteen kanssa, asiakkaiden arviot myymälästä olivat suotuisammat

- Jaakko Jäätmaa, Helsingin yliopisto (2007); haastatellut tavaratalojohtajat katsoivat sen vaikuttavan ostokäyttätymiseen; tutkimuksen johtopäätös  oli, että taustamusiikki on tärkeä markkinoinnin työkalu ainakin tavaratalotyyppisessä asiakaspalvelutilassa

Linkkejä lisätietoon verkossa

> Musiikin valtava voima, Lääkärilehden päätoimittaja Ilkka Vartiovaaran artikkeli musiikin terveys- yms vaikutuksista

> Jäätmaa, Jaakko: Taustamusiikki markkinoinnin työvälineenä suomalaisissa tavarataloissa. Pro gradu : Helsingin yliopisto, Musiikkitiede, 2007

> Tohtori Teppo Särkämö, väitöskirjatiedote: Musiikin kuuntelu edistää aivojen toipumista

> Ranta, Anni: Kuluttamisen soivat kulissit – liiketilan äänellinen rakentuminen. Pro gradu : Tampereen yliopisto, Musiikintutkimuksen laitos, 2006