Etusivu » Musiikin käyttöluvat » Mediakäyttö ja av-tuotanto » Suojattu musiikki

Suojatut äänitteet

Julkisen esittämisen osalta suojattuja ovat äänitteet, jotka on tallennettu Euroopan talousalueen (ETA) tai ns. Rooman sopimukseen liittyneissä maissa. Tuottajien ja taiteilijoiden äänitteisiin liittyvät oikeudet ovat voimassa 70 vuotta sen vuoden päättymisestä, jonka aikana äänite tallennettiin tai julkaistiin.

Suoja-aika piteni 50 vuodesta 70 vuoteen vuonna 2013. Suoja-ajan pitenemisellä ei ollut takautuvaa vaikutusta ja tällä hetkellä suojattuja ovat vuonna 1963 ja sen jälkeen julkaistut äänitteet.