Etusivu » Musiikin käyttöluvat » Mediakäyttö ja av-tuotanto » Kaupalliset radiot

Kaupalliset radiot

Jatkuvaa ja ammattimaista radiotoimintaa harjoittavat Suomessa Yleisradio sekä toimiluvan nojalla toimivat kaupalliset radioyhtiöt.

Korvaustariffit

Yleisradion korvaustariffi perustuu Gramexin kanssa tehtyyn sopimukseen. Kaupallisten radioiden korvaus on sidottu musiikin määrään ja radion mainostuloihin.

Kaupallisten radioiden korvausprosentti lasketaan siten, että radion lähetyksissä tosiasiallisesti käytetyn Gramex-suojaa nauttivan äänitemusiikin prosentuaalinen osuus koko lähetysajasta jaetaan luvulla kahdeksan ja puoli (8,5).

Määräprosentti lasketaan seuraavasti:

• Äänitemusiikin prosentuaalinen osuus = suojattujen äänitteiden käyttöminuutit/raportoitu lähetysaika

• Korvausprosentti = suojatun äänitemusiikin prosentuaalinen osuus koko lähetysajasta / 8,5

 


 

Esimerkki kaupallisen radion korvauksen laskutavasta

- Jos radion vuotuinen mainostulo olisi 500.000,00 € , radio käyttää lähetyksissään suojattuja äänitteitä yhteensä 179.193 minuuttia vuodessa  ja sen vuotuinen kokonaislähetysaika olisi 527.040 minuuttia

- Radion käyttämän suojatun äänitemusiikin prosentuaalinen osuus koko lähetysajasta on: 179.193 kpl / 527.040 minuuttia = 34 %

- Korvausprosentti saadaan jakamalla 34 prosenttia kahdeksalla ja puolella eli: 34 %/8,5 = 4 %

-> Korvausmäärä vuodessa on: 4 % x 500.000,00 euroa = 20.000,00 € (+ alv)

 


 

Mainostulot ja suojattu äänitemusiikki

Korvauksen perustana olevilla mainostuloilla tarkoitetaan kaikkia Radion ohjelmassaan lähettämistä mainoksista ja ilmoituksista tai ohjelman sponsoroinnista tai muusta vastaavasta tuesta laskutettuja, veloitettuja tai muutoin syntyneitä verottomia tuloja, jotka johtuvat Radion ääniyleisradiolähetyksistä Tulosta saadaan vähentää toteutuneet luottotappiot.   >Tutustu tästä esityskorvaussopimukseen

Tekijänoikeuslain 47 §:n tarkoittaman korvauksen perustana olevat äänitteet ovat Radion lähetyksissä tosiasiallisesti lähetettyjä Gramex-suojaa nauttivia äänitteitä. Suomessa ulkomaisten äänitteiden Gramex-suoja määräytyy äänitteen tallennusmaan ja äänitteen tuottajan kansallisuuden perusteella. Suojattuja ovat tällä hetkellä seuraavissa sopimusmaissa tallennetut ja/tai seuraavien sopimusmaiden kansallisuuden omaavien tuottajien äänitteet. > Katso sopimusmaat

Raportointi

Radion tulee toimittaa Gramexille kuukausittain lähetystapahtumia seuraavan kuukauden 21. päivään mennessä tiedot kaikesta ääntä sisältävien tallenteiden käyttämisestä. Äänitteiden esitystiedot ilmoitetaan Gramexille raportointiohjeen mukaisesti. > Katso raportointiohje

Ota yhteyttä

Gramexin medialisensointiyksikkö:  johtaja Petri Kiiski ja asiakkuuspäällikkö Jarkko Karhu, puh (09) 4282 7488. Sähköposti: etunimi.sukunimi@gramex.fi