Etusivu » Musiikin käyttöluvat » Mediakäyttö ja av-tuotanto » Äänitteet Internetissä VANHA » Äänitenäytteet Internetissä VANHA

Äänitenäytteet internetissä

Yleistä äänitenäytteiden lisensoinnista

Gramex lisensoi ainoastaan ns. streaming-äänitenäytteitä, joita kuulija ei voi tallentaa itselleen eli downloadata. Gramex lisensoi äänitenäytteiden käyttöä mm. levyarvosteluiden yhteyteen nettisivuille, tapahtumanjärjestäjien nettisivuille heidän halutessaan laittaa sivuilleen näytteitä heidän tapahtumissaan esiintyvien taiteilijoiden musiikista jne.

Gramex ei voi antaa lupia Internet-sivujen taustamusiikkiin. Gramexista ei siten saa lupia jonkun tietyn äänitteen käyttämiseksi yrityksen tai yksityishenkilön omien Internet-sivujen tunnusmusiikkina esim. avattaessa sivua tai sivustoa selattaessa.

Gramex ei lisensoi äänitenäytteitä mainoksiin.

Jos haluat laittaa nettisivuillesi näytteitä, joihin Gramex ei voi antaa lupia, sinun on hankittava lupa suoraan muusikoilta ja äänitteiden tuottajilta. Sama koskee äänitenäytteitä bändien omilla kotisivuilla sekä äänitekauppojen nettisivuilla (kts. alla olevat kohdat 3 ja 4)


Streaming-äänitenäytteet

1. Äänitteen maksimipituus 30 sekuntia tai tuottajan erillisellä valtuutuksella 1 minuutti.

Gramex myöntää lupia vain sellaisten streaming-äänitenäytteiden käyttöön, joita kuulija ei voi tallentaa itselleen eli "downloadata".

Luvat saa Gramexista esittäjien ja äänitteen tuottajan osalta. Erillisiä lupia tuottajalta ei enää tarvita, jos näyte on korkeintaan 30 sekunnin mittainen.

Tariffit ovat seuraavat:

  • Yksityishenkilöiden kotisivut 10 €/kk alkavalta 10 minuutilta, enintään 30 sekuntia/äänite, tuottajan luvalla 1 minuutti/äänite.

  • Yritysten/yhdistysten kotisivut 20 €/kk alkavalta 10 minuutilta, enintään 30 sekuntia/äänite, tuottajan luvalla enintään 1 minuutti/äänite.

 

Esimerkiksi kahdestakymmenestä 30 sekunnin mittaisesta äänitenäytteestä kotisivulla korvaus yritykselle on 20 €/kk. Korvaus on aina sama riippumatta kuuntelijamääristä. Jos yritys haluaa laittaa sivulleen pidempiä kuin 30 sekunnin näytteitä, esim. 10 yhden minuutin mittaista näytettä, yrityksen on hankittava erillinen valtuutus äänitteen tuottajalta ja korvaus on 20 €/kk.

2. Streaming-äänitenäytteet (pituus yli 1 minuutti tai enemmän)

Näihin äänitenäytteisiin tarvitset aina Gramex-luvan lisäksi erillisen luvan tuottajalta. Tariffi on 0,09 €/kuuntelu. Esimerkiksi jos äänitenäytettä kuunnellaan kuukauden aikana 1000 kertaa, kuukausikorvaus on 90 euroa. Jos kuunteluita on kuukauden aikana enemmän kuin 2500 kappaletta, sovelletaan seuraaviin kuukauden aikana tapahtuviin kuunteluihin oheista alennustaulukkoa. Jos kuunteluiden määrä kuukauden aikana ylittää 30.000 kappaletta, neuvotellaan korvauksesta erikseen.

Hinnoitteluportaat
€/yksittäinen lataus edellisen hinnoitteluportaan latausmäärän ylittävältä osalta seuraavaan hinnoitteluportaaseen saakka
2501-5000
0,08 €/lataus
5001-7500
0,07 €/lataus
7501-10000
0,06 €/lataus
10001-12500
0,05 €/lataus
12501-15000
0,04 €/lataus
15001-17500
0,03 €/lataus
17501-20000
0,02 €/lataus
20001 - 30000
0,01 €/lataus


3. Omat äänitenäytteet bändin tai levy-yhtiön omalla Internet-sivulla


Gramex ei lisensioi omia äänitenäytteitä bändien omilla nettisivuilla. Tällöin bändi hankkii itse luvat kaikilta äänitteellä esiintyviltä muusikoilta ja äänitteen tuottajalta. Vastaavasti äänitteen tuottaja huolehtii itse, että sillä on esittäjien luvat äänitenäytteen laittamiseksi Internet-sivuilleen.

4. Äänitenäytteet äänitetiedostojen kaupan yhteydessä

Gramex ei toistaiseksi hallinnoi äänitetiedostojen kaupan yhteydessä äänitenäytteiden käyttöä palveluntarjoajan sivustolla (esim. Internet-levykaupat, näytteet kännyköiden soittoäänistä). Käytöstä on sovittava suoraan esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien kanssa.

Jarkko Karhu, etunimi.sukunimi@gramex.fi