Etusivu » Musiikin käyttöluvat » Mediakäyttö ja av-tuotanto » Äänitteet Internetissä » Internet-radiot - simulcasting ja webcasting » Nettiradiotoiminnan aloittajan pikaopas

Nettiradiotoiminnan aloittajan pikaopas - mitä pitää huomioida?

- Gramex edustaa esittäviä taiteilijoita ja äänitteiden tuottajia. Myös säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikin kustantajia edustavaan Teostoon tulee olla yhteydessä lupa-asioiden hoitamiseksi.

- Internet-radioiden laskutus perustuu yhtäaikaisten kuuntelijoiden enimmäismäärään ja soitettuihin biiseihin. Yhtäaikaisten kuuntelijoiden enimmäismäärä on joko tekninen maksimi tai sitten Internet-radion ilmoittama kuukauden aikana toteutunut maksimi (esim. palvelussa voisi olla 500 yhtäaikaa, mutta olikin vain 100). Gramexille tulee toimittaa kuukausittain luotettavat raportit soitettujen urien määrästä sekä kuuntelijamaksimista. Tarvittaessa Gramexin nimeämä tarkastaja voi tarkistaa raporttien paikkansapitävyyden.

- Käsittelykustannuksista johtuen, mikäli Internet-radion korvaukset ovat alle 500 euroa kuussa, Internet-radion ei tarvitse raportoida biisitarkkuudella ainakaan toistaiseksi. Riittää, että Internet-radio ilmoittaa soitettujen kappaleiden määrän.

- Gramex voi lisensoida käyttöä omalla tariffillaan ainoastaan Suomen alueella. Tämän vuoksi palvelu on joko rajoitettava koskemaan ainoastaan Suomen alueella tapahtuvaa käyttöä (esim. pääsy palveluun ainoastaan suomalaisista IP-osoitteista) tai sitten vastavuoroisuussopimuksiemme perusteella Gramex lisensoi myös ulkomailla tapahtuvan käytön kyseisen maan tariffilla. Mikäli webcasting-toiminnanharjoittaja ei rajoita kuuntelua teknisesti Suomen alueelle, hänen tulee toimittaa kuukausittainen raportti, josta ilmenevät kuuntelijamäärät eri maissa.

- Ulkomaisen lisensoinnin hoidosta Gramex veloittaa lisäksi hallinnointimaksua 100 €/tunti, joka sisältää seuraavat toimenpiteet:

  • Log -tietojen vastaanotto, käsittely ja analysointi käyttömaan määrittelemiseksi (ei maksullinen, mikäli ei käyttöä ulkomailla tai käyttö marginaalista).
  • Ulkomaille menevien korvausten laskeminen.
  • Ulkomaille menevien korvausten tilittäminen.
  • Käyttöraporttien toimittaminen korvauksia vastaanottaville järjestöille ulkomaille.

 

- Marginaalinen käyttö ulkomailla laskutetaan kuitenkin Suomen hinnaston mukaan eikä hallinnointimaksua peritä. Marginaaliseksi käyttö katsotaan, jos alle 2 % kuuntelijakontakteista on tietyssä ulkomaassa. Mikäli toiminnan kulut ovat alle miljoona euroa ja toiminta on täysin ei-kaupallista, marginaaliseksi katsotaan kuitenkin toiminta, jossa alle 5 % kuuntelijakontakteista on tietyssä ulkomaassa. Hallinnointimaksua ei tietenkään myös peritä, jos kuuntelu on teknisesti rajoitettu vain Suomen alueelle. 

- Gramex voi lisensoida Internet-radiotoimintaa ainoastaan tietyissä muodoissa. Nämä muodot käyvät ilmi toiminnallisista ehdoista, jotka voi tilata Pia Riihimäeltä. Toiminnalliset ehdot liittyvät kansainväliseen lisensointijärjestelmään, jossa Gramex on mukana. Ehtojen tärkein elementti lienee, että kuuntelijavalinnaisuutta ei saa olla ja toisekseen repertuaarin tulee olla niin suuri, että kuuntelija ei tiedä, mikä on seuraava kappale (esim. luupatuissa ohjelmissa täytyy olla riittävästi pituutta). Jos toiminnalliset ehdot eivät täyty, luvat tulee hankkia suoraan oikeudenhaltijoilta eli muusikoilta ja levy-yhtiöiltä.

- Webcasting-toiminnan harjoittajan tulee käyttää lähetysvirran suojaamiseen teknistä suojausta (DRM) lähetysvirran ja sen sisältämien äänitteiden digitaalisen kopioinnin estämiseksi. Tehokkaita suojia ovat esim.

 

Lisätietoja:
Pia Riihimäki, etunimi.sukunimi@gramex.fi