Etusivu » Lisää » Yhteishallinnointilaki

Yhteishallinnointilaki

Hyvä Gramexin asiakas,

Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista astui voimaan 1.1.2017. Se sääntelee tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa, erityisesti oikeudenhaltijan ja järjestön välistä asiakkuutta. Tässä kerromme lain 9 §:n mukaisesti, mitä lain johdosta on Gramexissa tapahtumassa ja mitä Sinun asiakkaanamme tulee tietää.

Yhteishallinnointilain säätäminen ei aiheuta suuria muutoksia Gramexin toimintaan, joka täyttää suurelta osin uuden lain vaatimukset. Tulevien kuukausien aikana muun muassa Gramexin sääntöihin ja mahdollisesti asiakassopimuksiin tehdään joitakin muutoksia. Muutoksista tiedotetaan Gramexin kotisivuilla ja Gramexpress-lehdessä.

Seuraavassa avainkohtia oikeudenhaltijan valtuutuksesta, sen antamisesta ja peruuttamisesta:

Yhteishallinnointilain mukaan oikeudenhaltijalla on oikeus valita tekijänoikeusjärjestö, jonka haluaa valtuuttaa hallinnoinmaan oikeuksiaan ja mitä oikeuksien luokkia ja maantieteellistä aluetta hallinnointivaltuutus koskee (5 § 1 momentti).

Oikeudenhaltija voi peruuttaa tekijänoikeusjärjestölle antamansa valtuutuksen ilmoittamalla tästä kyseiselle järjestölle tai rajata valtuutuksen koskemaan vain tiettyjä maita tai maanosia taikka tiettyjä oikeuksien luokkia (8 § 1 momentti). Gramexille annetun valtuutuksen muuttaminen tai lakkauttaminen tulee voimaan sen vuoden lopussa, jona muutosilmoitus on tehty (8 § 2 momentti).

Laissa säädetään myös siitä, että oikeudenhaltijalla on tekijänoikeusjärjestölle antamastaan hallinnointivaltuutuksesta huolimatta oikeus myöntää itse valitsemallaan tavalla lisenssi ei-kaupalliseen käyttöön (7 §).

Gramex ottaa käyttöön lain edellyttämät menettelytavat. Uudistukset jatkavat Gramexin linjaa kehittää toimintaamme.

> Lisätietoa tästä linkistä

Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry