Etusivu » Lisää » Uutiset » Hinnantarkistuksia vuodenvaihteessa
05.12.2017

Hinnantarkistuksia vuodenvaihteessa

Gramex on ilmoittanut asiakkaillleen kirjeellä seuraavista hinnantarkistuksista, jotka ajoittuivat vuodenvaihteisiin 2017/2018 ja 2018/2019.

Taustamusiikkikorvaukset. Gramex on neuvotellut taustamusiikkiasiakkaita edustavien toimialajärjestöjen kanssa korvausten tarkistamisesta vuosina 2018 ja 2019.

Tarkistuksen taustalla on vuonna 2015 tapahtunut lain muutos, joka laajensi Gramex-suojaa ja siten
myös Gramex- korvausten piirissä olevan musiikin määrää.

Esityskorvaukset nousevat asteittain yhteensä 4,3 %. Tarkistus vuonna 2018 on + 2,3 % ja vuonna 2019  + 2,0 %. Tämä koskee kaikkia taustamusiikkiasiakkaita ja toimialoja. Lisäksi korvauksissa huomioidaan ansiotasoissa ja elinkustannuksissa tapahtunut kehitys (vuonna 2018 + 0,3 %). Hinnantarkistukset astuvat voimaan automaattisesti vuoden alussa.

Taksien korvaukset. Gramex ja Suomen Taksiliitto ovat neuvotelleet korvausten tarkistamisesta. Korvausta määriteltäessä on huomioitu Gramexin edustaman musiikin määrän laajentuminen sekä
elinkustannuksissa ja ansioissa tapahtunut kehitys.

Korvaus taustamusiikin esittämisestä taksissa vuonna 2018 ja 2019 on 39 € /auto/vuosi.  Hinnantarkistus astuu voimaan automaattisesti vuoden alussa.

Medialisensointi. Medialisensoinnissa toteutetaan sopimuksen mukaiset indeksitarkistukset.


Lähettäjä
05.12.2017
Viimeksi muokattu
05.12.2017